Δίπλα σὲ ὅλους τοὺς «ἐξεγερμένους» μετανάστες…

Μαθαίνω ἔχουν προβλήματα καὶ στὴν Λέρο σήμερα.
Νὰ ἐπαναλάβω, ἡ κυβέρνησις πρέπει νὰ ἐκκενώσῃ αὐτὰ τὰ νησιὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους καὶ τὸν στρατὸ καὶ νὰ τοὺς μεταφέρῃ ὅλους στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα.

Ἐδῶ ὅλοι μαζύ, ἀφοῦ θὰ κλείσουμε τὰ λιγνιτικὰ ἐργοστάσια, θὰ ἀπαγορεύσουμε τὰ πλαστικὰ καλαμάκια, θὰ βάλουμε πράσινο φόρο στὴν βενζίνη, θὰ καταργήσουμε τὸ ἄβατο στὸ ἅγιονορος, θὰ κάνουμε τὸν πρῶτο ἐπίσημα τρανσέξουαλ ἀρχιεπίσκοπο καὶ γενικὰ ὅ,τι ὀρθοπολιτικὴ παπαριὰ κάνουν οἱ συμπατριῶτες μας οἱ Εὐρωπαῖοι, θὰ τὴν περνᾶμε ζάχαρη καὶ θὰ λέμε τί μάγκας κι ἀρχιδ@τος εἶναι ὁ πρωθυπουργός μας.

Νὰ ἐπαναλάβω τὸ ἐχθεσινό μου σχόλιον ἐπίσης καὶ νὰ δηλώσω ἀλληλέγγυος μὲ τοὺς ἐξεγερμένους μετανάστες στὰ νησιά, ποὺ εὑρίσκονται κοντὰ στὴν Τουρκία καὶ τὰ ὁποία παράνομα ἀνήκουν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
Μὲ μία προϋπόθεση καὶ μόνο.
Νὰ κάψουν ὅλα τὰ δημόσια κτίρια, ἐφορίες, δημαρχεῖα, νομαρχίες, στρατόπεδα, νοσοκομεῖα καὶ γενικὰ ὅ,τι θυμίζῃ ἑλληνικὴ παρουσία καὶ ἐκκλησίες δηλαδή.

Κι ἀφοῦ φακεύσουν γυναῖκες τὲ καὶ ἄνδρες ἀπὸ ἡλικίας 17-77 ἐτῶν νὰ κηρύξουν τὴν αὐτονομία αὐτῶν τῶν νήσων.
Ὥστε νὰ μπορέσῃ ἐπὶ τέλους στὴν ἐνδοχώρα καὶ στὴν Μύκονο ἡ κυβέρνησις τῶν ἀρίστων νὰ ἐφαρμόσῃ σκληρὴ ἀντικαπνιστικὴ πολιτική, νὰ ψηφίσῃ νόμους γιὰ τὴν ἀπαγόρευση ὁποιουδήποτε πλαστικοῦ μὲ ἔμφαση στὰ καλαμάκια τοῦ φραπὲ καὶ γενικὰ νὰ ὀργανώνεται κάθε ἑβδομάδα κι ἕνα ἠβὲντ ποὺ θὰ ἐκθειάζη τὶς ἀρετὲς τῆς παγκοσμίου συναδέλφωση καὶ τοῦ δικαιωματισμοῦ, ὥστε νὰ ζήσουμε ἐπιτέλους σὰν Εὐρωπαῖοι ἀδέρφια.

Ἐπὶ τέλους!!! Κάνετε κάτι κύριε Μητσοτάκη.
Ἀνακηρύξατετε Λέσβο-Χίο-Σάμο ἀνεξάρτητα κράτη κι ἀφήσατέ τους νὰ βγάλουν αὐτοὶ τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά.
Φέρατε καὶ τὸν στρατὸ πίσω καὶ κάνατε τὴν στρατιωτικὴ θητεία δέκα (10) ἡμέρες μὲ πέντε (5) ἡμέρες ἄδεια ὀρκομωσίας.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply