Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«ἀνθρωπιζτῶν» τώρα ἡ Μυτιλήνη!!!

Πληροφορία: Ἀλληλέγγυοι, ποὺ ξεκίνησαν πορεία, αὐτὴν τὴν στιγμὴ (μεσάνυκτα) εὐρίσκονται στὴν προκυμαία. Εἶναι γύρω στὰ 150 ἄτομα καὶ κρατοῦν στειλιάρια στὰ χέρια τους.
Ἐμπρὸς πηγαίνει τὸ περιπολικὸ καὶ πίσω τους μία διμοιρία τῶν ΜΑΤ.
Ἄγνωστος ἡ κατεύθυνσίς τους…

Μυτιλήνη ὥρα 00.30 (5 Φεβρουαρίου 2020)


Ὁμάδες ἀναρχικῶν καὶ μελῶν ΜΚΟ προσεπάθησαν νὰ κάνουν πορεία πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς, ἐνᾦ ἡ ἀστυνομία προσεπάθησε νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ.
Τελικῶς ἡ ἀστυνομία ἄφησε τοὺς συγκεντρωμένους ἀναρχικοὺς (μὲ στειλιάρια) καὶ μέλη ΜΚΟ νὰ πραγματοποιήσουν πορεία ἀπὸ τὴν παλαιὰ ἀγορὰ πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς.


Ἀρχικῶς κλούβα τῆς ἀστυνομίας τοὺς εἶχε σταματήσει κλείνοντάς τους τὸν δρόμο στὴν Ἐπάνω Σκάλα.
Ἰσχυρὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις εὑρίσκονται σὲ ὅλη τὴν προκυμαία…

ΥΓ. Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τὸ ὑπὸ κατάληψι Μπίνειο (http://mpineio.vrahokipos.net/) ἀποτελεῖ κέντρο ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ νησιοῦ!!!

Ἀνανέωσις:
ὥρα 01.10 οἱ ἀναρχικοὶ ἔχουν μπεῖ στὸ …Μπίνειο (στὴν βάσι τους).

Στὶς 23:20 ὁ Γιῶργος Ἀδαλῆς ἔγραφε:

Ἔκτακτον:
Νέα νύκτα τρόμου στὴν Μυτιλήνη!
Μαζεύτηκαν 300 ΜΚΟ καὶ ἀκροαριστοὶ καὶ ἀπειλοῦν νὰ σπάσουν μαγαζιὰ καὶ ΔΕΗ…

Εἶναι 23:21. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ 40 ἄτομα ἀπὸ ΜΚΟ καὶ ἀκροαριστερά, ἔχουν μαζευθῆ ἔξω ἀπὸ τὴν ΔΕΗ τῆς Μυτιλήνης καὶ κάνουν πορεία ἐνῶ ἄλλοι μαζεύονται στὴν Ἐπάνω Σκάλα. Ὑπενθυμίζω ὅτι ἐχθὲς παραλίγο νὰ πυρπολήσουν τὸ ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ. Κάτι ἑτοιμάζουν καὶ οἱ Ἀρχὲς καὶ ἡ Ἀστυνομία εἶναι ἀποῦσες!!!

Ὁ κόσμος ἔχει τρομοκρατηθεῖ γιατί πλέον στοχοποιοῦν ἀνοικτὰ τὸ ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ στὸ νησί.

Ὁ κίνδυνος εἶναι μεγάλος καὶ τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν κοιμᾶται…

Νέο βίντεο τώρα: 
Κουκουλοφόροι μὲ καδρόνια, μεσάνυκτα ἔξω ἀπὸ τὴν στρατηγικὴ ὑποδομὴ τῆς ΔΕΗ Μυτιλήνης καὶ οὔτε μία σύλληψις…

Ὅλα καλὰ ὅλα ἀνθηρὰ στὸ Μυτιληνιστᾶν!!!
Τὸ κράτος ἀπὸν ἡ ἔννομος τάξις παρελθόν…

Ἔφυγαν στὴν συνέχεια ἀπὸ τὴν ΔΕΗ οἱ κατσαπλιάδες καὶ πῆγαν πρὸς τὴν πλατεία Σαπφοῦς.
Μεσάνυκτα, μὲ κουκοῦλες καὶ ῥόπαλα, συνοδείᾳ ἀστυνομικῶν.

Πρωτοφανῆ πράγματα ποὺ οὐδέποτε ἔχουν ξανὰ συμβῆ σὲ χώρα τῆς Δύσεως. 

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply