Διεθνές ἐμπόριον ὑπό …κατάῤῥευσιν;

Πρὶν λίγες ἑβδομάδες, τὸ νούμερο δύο τῆς Huawei συνελήφθη στὸν Καναδὰ κατ’ ἐντολὴ τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ παράβαση τοῦ τεχνολογικοῦ ἐμπάργκο στὸ Ἰρᾶν.
Ἀμέσως μετὰ οἱ ἄλλοι φίλοι τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ Πολωνοί, συνέλαβαν τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Huawei στὴν Πολωνία μὲ κάποιες κατηγορίες, τί σημασία ἔχει ποιές. Συνέχεια

Φιλελληνισμὸς ἔμπρακτος

Καὶ φιλανθρωπισμός, θὰ προσέθετα.
Καὶ κοινὴ λογική.
Καὶ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια…
Αὐτὰ ὅμως ἀπὸ Ἰαπωνία μεριά, καθὼς καὶ λίγο ἀπὸ κάποιους Ἀμερικανούς.
(Καὶ τὸ ἐννοῶ… Διότι ἂν καὶ μόνον ἕνας Ἰάπων εὑρέθη ἐκεῖ, τὶς ἡμέρες ποὺ τὸ αἷμα ἔῤῥεε στὴν θάλασσα, ἔπραξε τὸ αὐτονόητον. Ἀντιθέτως δὲν ἦσαν ὅλοι οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ τὸν ἐμιμήθησαν!!! Τμῆμα τους καὶ μόνον!!!)

Μά, παραλλήλως σαπροφυτισμός, παρασιτισμὸς καὶ ἀνθελληνισμὸς ποὺ κορυφώνετο σὲ κάθε ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Ὑπηρετεῖ καὶ ὁ ΠτΔ τὴν ἀντικαπνιστικὴ προπαγάνδα!

Παγκόσμια ἡμέρα τῆς μάχης κατὰ τῶν ἀντικαπνιστῶν- ἐγκληματιῶν (πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ Σαουδάραβες οὐαχάμπι) ἡ 31 Μαΐου,  μὲ συνεχὴ ἐνημέρωση γιὰ κατάῤῥιψη τῆς προπαγάνδας καθὼς καὶ νέα ἀπὸ τὸ μέτωπο.

Ταὐτόχρονα μὲ τὴν Ἰαπωνία, αὐτὴν τὴν περίοδο δέχεται ἐπίθεση καὶ ἡ χώρα μας (Ἑλλὰς καὶ Ἰαπωνία εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον φυσιολογικὲς χῶρες καὶ ἔχουν ἀντισταθεῖ μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα στὶς ἐπιθέσεις). Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον ἡ μαφία τῶν ἀντικαπνιστῶν-ἐγκληματιῶν ξεκίνησε, μὲ σωρεία πληρωμένων ἄρθρων, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως (καὶ πολὺ καλὰ κάνουμε! Δὲν εἴμαστε οὔτε προτεσταντικὴ χώρα, οὔτε τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος…)

Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα πολέμου ἁπλῶς …ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!

Το 1997 στο Μόναχο πραγματοποιήθηκε μία έκθεση που προσπάθησε να αποδείξει ότι οι Γερμανοί διέπραξαν εγκλήματα πολέμου μέσα από …επιστολές (!) Γερμανών στρατιωτών!
Τόσο δύσκολο ήταν να αποδειχθούν ή να …βρεθούν πραγματικά κι ατράνταχτα στοιχεία παράβασης των διεθνών κανόνων διεξαγωγής πολέμου, που έπρεπε να θεωρηθούν ως …αποδείξεις, διάφορες επιστολές και φωτογραφίες, που μπορεί να παραχαράξει κι ένας έφηβος γραφίστας.
Συνέχεια

Νά ζῇ κανείς ἤ …νά μή ζῇ;

 Εἰλικρινῶς μὲ αὐτὰ ποὺ διαβάζω καθημερινὰ ἔχω ἀρχίσῃ κι ἀναρωτιέμαι…
Ὄχι, τὸ ἐρώτημα δὲν ἀφορᾷ σὲ ἐμέναν ἀλλὰ σὲ κάτι σούργελα ποὺ ἀρθρογραφοῦν ἀραδιάζοντας ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς κοτσάνες καὶ τὶς παπαρολογίες, νομίζοντας ἐπὶ πλέον πὼς πωλοῦν καὶ πνεῦμα…

Ἡ ἀφορμὴ ἀπὸ μία …ματιασμένη.
Αὐτὴ ἡ γυναίκα θεωρεῖ πὼς οἱ ἐπιβιώσαντες τοῦ σεισμοῦ τῆς Ἰαπωνίας δὲν πρέπει νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ζοῦν, ἐφ΄ ὅσον ἔχασαν ὅλα αὐτὰ ποὺ μὲ κόπους ἀπέκτησαν στὴν ζωή τους. Ἀπὸ φορέματα κι αὐτοκίνητα ἔως τοὺς φίλους τους… (Γιὰ παιδιὰ καὶ συντρόφους δὲν διάβασα… Μόνον γιὰ οἰκογένειες γενικῶς…) Συνέχεια