Διεθνές ἐμπόριον ὑπό …κατάῤῥευσιν;

Πρὶν λίγες ἑβδομάδες, τὸ νούμερο δύο τῆς Huawei συνελήφθη στὸν Καναδὰ κατ’ ἐντολὴ τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ παράβαση τοῦ τεχνολογικοῦ ἐμπάργκο στὸ Ἰρᾶν.
Ἀμέσως μετὰ οἱ ἄλλοι φίλοι τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ Πολωνοί, συνέλαβαν τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Huawei στὴν Πολωνία μὲ κάποιες κατηγορίες, τί σημασία ἔχει ποιές.

Ἀμέσως, ἡ Κίνα συνέλαβε τρεῖς (3) Καναδοὺς ἐπιχειρηματίες γιὰ κατασκοπία.

Πρὶν ἐνάμιση μήνα ἡ Ἰαπωνία συνέλαβε τὸν πρόεδρο τῆς Renault-Nissan γιὰ φοροδιαφυγὴ καὶ ἀπὸ τότε τοῦ ἀπαγγέλλουν κάθε ἑβδομάδα ἀπὸ δύο κατηγορίες γιὰ νὰ τὸν κρατήσουν προφυλακισμένο.
Τὸν ἐκβιάζουν νὰ ἀποδεχθῇ τὶς κατηγορίες γιὰ νὰ τὸν ἀποφυλακίσουν ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀντιστέκεται.

Πρὸ λίγων ἡμέρῶν ἡ Γαλλία ἐξέδωσε ἔνταλμα συλλήψεως κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Ἰαπωνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ διαφθορά. Σημειωτέον ὅτι ὅλως τυχαίως ἡ δικαστικὴ ἔρευνα ἐναντίον τοῦ εἶχε ἀρχίση τὴν ἰδία ἡμέρα ποὺ συνελήφθη ὁ πρόεδρος τῆς Ρενῶ.

Κατὰ τὰ λοιπά, τὸ διεθνὲς ἐμπόριο πηγαίνει τέλεια, οἱ ἐπενδύσεις διέπονται ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς καὶ οἱ καθηγητὲς στὰ πανεπιστήμια διδάσκουν πόσο δίκιο εἶχε ὁ Ἄνταμ Σμὶθ καὶ ὁ Ρικάρντο. (Μᾶς δουλεύουν ὅλοι).

Κίσσας Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *