Ὡραία εἶναι νὰ πληρώνῃς γιὰ νὰ …ῥουφιανεύῃς!!!

Ἔγραψε ὁ Χρῆστος:

«Ἐσύ ῥουφιάνε πόσους ἔδωσες σήμερα;
Ῥουφιάνεψε κι ἐσύ, μπορεῖς!

Συνέχεια

Ὑπηρετεῖ καὶ ὁ ΠτΔ τὴν ἀντικαπνιστικὴ προπαγάνδα!

Παγκόσμια ἡμέρα τῆς μάχης κατὰ τῶν ἀντικαπνιστῶν- ἐγκληματιῶν (πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ Σαουδάραβες οὐαχάμπι) ἡ 31 Μαΐου,  μὲ συνεχὴ ἐνημέρωση γιὰ κατάῤῥιψη τῆς προπαγάνδας καθὼς καὶ νέα ἀπὸ τὸ μέτωπο.

Ταὐτόχρονα μὲ τὴν Ἰαπωνία, αὐτὴν τὴν περίοδο δέχεται ἐπίθεση καὶ ἡ χώρα μας (Ἑλλὰς καὶ Ἰαπωνία εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον φυσιολογικὲς χῶρες καὶ ἔχουν ἀντισταθεῖ μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα στὶς ἐπιθέσεις). Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον ἡ μαφία τῶν ἀντικαπνιστῶν-ἐγκληματιῶν ξεκίνησε, μὲ σωρεία πληρωμένων ἄρθρων, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως (καὶ πολὺ καλὰ κάνουμε! Δὲν εἴμαστε οὔτε προτεσταντικὴ χώρα, οὔτε τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος…)

Συνέχεια

Ἐλεύθεροι οἱ …ΔΟΝΗΤΕΣ, πρὸ κειμένου νὰ κόψουμε τὸ …τσιγάρο!!!

To κάπνισμα τσιγάρου στην τηλεόραση …ενόχλησε το ΕΣΡ. Ἡ ISIS θέλει νὰ ἀποκεφαλίσῃ ΚΑΙ τοὺς Houthis!!! 9 Συνέχεια

Καπνομάγαζα καὶ καπναποθῆκες

Χαρακτηρίζουμε ὡς βιομηχανικά κτίρια τίς λεγόμενες καπναποθῆκες ἤ καπνομάγαζα τῆς Ξάνθης˙ τά κτίρια δηλαδή, ὅπου γινόταν ἡ ἐπεξεργασία καί ἡ ἀποθήκευση τοῦ καπνοῦ.

Ὁ καπνός εἶναι ἕνα ἰδιόμορφο προϊόν. Τό μονοετές θαμνῶδες φυτό τοῦ καπνοῦ (nicotiana) προέρχεται ἀπό τήν ἀμερικανική ἤπειρο, ἀπ’ ὅπου στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα μεταφέρθηκε στήν Εὐρώπη. Καλλιεργεῖται γιά τό φύλλο του, ἀπό τό ὁποῖο παρασκευάζεται ὁ γνωστός καπνός καί τό τσιγάρο. Ἡ μικρόφυλλη ποικιλία τοῦ καπνοῦ, πού ὀνομάζεται ἀνατολική, φαίνεται ὅτι ἄρχισε νά καλλιεργεῖται στήν Θράκη κατά τόν 16ο αἰώνα, ὅταν τό κάπνισμα γοήτευσε τήν ἀριστοκρατία τοῦ Σαραγιοῦ καί ὁ καπνός πρόσθεσε μία ἀκόμη ἀπόλαυση γιά τήν ἄρχουσα τάξη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια

Ἐπικίνδυνες ἐπιδημίες καὶ καπνός…

Ὁ κόσμος μας ἀπειλεῖται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀπὸ ἐπικίνδυνες ἐπιδημίες, ὅπως ἔμπολα καὶ βουβωνικὴ πανώλη, ἐνῶ ὁ Π.Ο.Υ. ἀντὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τοὺς σοβαροὺς κινδύνους κατεδίωκε τὸ εὐεργετικὸ τομπάκο.
Καὶ ἡ κοσμικὴ εἰρωνία τοῦ πράγματος: τὸ τομπάκο εἶναι τὸ μόνον ἀποδεδειγμένα ἀποτελεσματικὸ φάρμακο κατὰ τῆς μεταδόσεως τῶν ἐπιδημιῶν βουβωνικῆς πανώλης. Καὶ χολέρας…. Συνέχεια

Ἡ ταβέρνα τῶν Μουσῶν καὶ οἱ Ταμπακολόγοι.

Μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἱστορία περὶ Καπνοῦ…

Τὸ ἑρμητικὸν Τάγμα τῶν Fratelli Oscuri ἐνεφανίσθη περὶ τὸ 1500 καὶ κατὰ τὸ 1600 εἶχε διαδοθεῖ σὲ ὅλη τὴν Ἰταλία. Τὰ μέλη του διετείνοντο ὅτι ἐκατάγοντο ἀπὸ τὸν πυθαγορικὸν κύκλον τοῦ Βυζαντίου. Ἡ ὁμᾶς αὐτὴ τῶν μεμυημένων μετεφέρθη κατὰ πρῶτον ἀπὸ τὸ Βυζάντιον εἰς Θεσσαλονίκην, ἡ ὁποία τὸ 1422 ἐγένετο Ἐνετικὴ καὶ τὸ 1430 Τουρκική, ἐκεῖθεν δὲ διεθόθη εἰς Ἰταλίαν. Τῷ 1650 ἐσβέσθη ἡ δραστηριότης τοῦ Τάγματος εἰς Ἰταλίαν ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως. Περὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἐν λόγῳ Τάγματος εἰς Ἀγγλίαν ἔχομεν λεπτομερεῖς πληροφορίας. Συνέχεια