Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν…!!!

Βέλγιο, Brugge…
Τροχήλατος ἀργαλειὸς μὲ τὸν ὑφαντὴ νὰ κατασκευάζῃ τὰ χειροποίητα βαμβακερὰ κασκῶλ, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας…

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν...!!!1 Συνέχεια

Καπνομάγαζα καὶ καπναποθῆκες

Χαρακτηρίζουμε ὡς βιομηχανικά κτίρια τίς λεγόμενες καπναποθῆκες ἤ καπνομάγαζα τῆς Ξάνθης˙ τά κτίρια δηλαδή, ὅπου γινόταν ἡ ἐπεξεργασία καί ἡ ἀποθήκευση τοῦ καπνοῦ.

Ὁ καπνός εἶναι ἕνα ἰδιόμορφο προϊόν. Τό μονοετές θαμνῶδες φυτό τοῦ καπνοῦ (nicotiana) προέρχεται ἀπό τήν ἀμερικανική ἤπειρο, ἀπ’ ὅπου στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα μεταφέρθηκε στήν Εὐρώπη. Καλλιεργεῖται γιά τό φύλλο του, ἀπό τό ὁποῖο παρασκευάζεται ὁ γνωστός καπνός καί τό τσιγάρο. Ἡ μικρόφυλλη ποικιλία τοῦ καπνοῦ, πού ὀνομάζεται ἀνατολική, φαίνεται ὅτι ἄρχισε νά καλλιεργεῖται στήν Θράκη κατά τόν 16ο αἰώνα, ὅταν τό κάπνισμα γοήτευσε τήν ἀριστοκρατία τοῦ Σαραγιοῦ καί ὁ καπνός πρόσθεσε μία ἀκόμη ἀπόλαυση γιά τήν ἄρχουσα τάξη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια

Τί γνωρίζουμε γιά τό ἐλαιόλαδον;

Ἐλαιόλαδον… τὸ ἱερόν…
Τὸ θαῦμα… Τὸ δῶρο τῆς βροχῆς, τοῦ χώματος καὶ τοῦ ἀέρος…
Ἐλαιόλαδον τὸ θαυματουργόν… Τὸ ἰδανικόν…
Τί γνωρίζουμε ὅμως γιά αὐτό; Μήπως πρέπει νά ἀρχίσουμε σιγά σιγά νά ἐρευνοῦμε σέ βάθος τό τί πρέπει νά γνωρίζουμε πρό κειμένου πράγματι νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά πού ἔχει νά μᾶς προσφέρῃ; Συνέχεια