Τί γνωρίζουμε γιά τό ἐλαιόλαδον;

Ἐλαιόλαδον… τὸ ἱερόν…
Τὸ θαῦμα… Τὸ δῶρο τῆς βροχῆς, τοῦ χώματος καὶ τοῦ ἀέρος…
Ἐλαιόλαδον τὸ θαυματουργόν… Τὸ ἰδανικόν…
Τί γνωρίζουμε ὅμως γιά αὐτό; Μήπως πρέπει νά ἀρχίσουμε σιγά σιγά νά ἐρευνοῦμε σέ βάθος τό τί πρέπει νά γνωρίζουμε πρό κειμένου πράγματι νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά πού ἔχει νά μᾶς προσφέρῃ; Συνέχεια

Φυσικοὶ τρόποι γιὰ νὰ ἐξαφανίσουμε τοὺς μαύρους κύκλους κάτω ἀπὸ τὰ μάτια.

 

Οι μαύροι κύκλοι είναι το πιο κοινό πράγμα που μπορεί να δει κάποιος σχεδόν σε κάθε άτομο. .

Περίπου εννέα στους δέκα άνθρωποι έχουν μαύρους  κύκλους κάτω από τα μάτια.

Οι αιτίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες.

  • Ηλικία: Με την πάροδο του χρόνου το δέρμα γίνεται λεπτότερο και οι φλέβες κάτω από τα μάτια γίνονται πιο εμφανείς.
  • Κόπωση / έλλειψη ύπνου
  • Το άγχος ή κατάθλιψη Συνέχεια