Χειρότερος κι ἀπὸ τὸν Παπανδρέα

Ἡ προετοιμασία τους ἦταν στοχευμένη.
Κατάληψις τοῦ κράτους ἄμεσα μὲ διορισμοὺς τύπου Λιαροπούλου καὶ Εἰρήνης, μὲ τὴν αὐστηρὰ ἐπιβολὴ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ παντοῦ καὶ μὲ τὸ φληνάφημα τοῦ ἐπιτελικοῦ κράτους.

Συνέχεια

Ὡραία εἶναι νὰ πληρώνῃς γιὰ νὰ …ῥουφιανεύῃς!!!

Ἔγραψε ὁ Χρῆστος:

«Ἐσύ ῥουφιάνε πόσους ἔδωσες σήμερα;
Ῥουφιάνεψε κι ἐσύ, μπορεῖς!

Συνέχεια

Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.
Συνέχεια

Εἴμαστε κολλῆγοι, ῥαγιᾶδες ποὺ διαβιοῦμε σὲ κομμουνιστικὸ καθεστώς!!!

Ἔστῳ μέσος οἰκογένεια μὲ συνολικὸ εἰσόδημα, ἀπο-φορολογημένο, 25.000 εὐρῶ.
Καπνιστὲς μὲ δύο παιδιά. Συνέχεια

Ἐλεύθεροι οἱ …ΔΟΝΗΤΕΣ, πρὸ κειμένου νὰ κόψουμε τὸ …τσιγάρο!!!

To κάπνισμα τσιγάρου στην τηλεόραση …ενόχλησε το ΕΣΡ. Ἡ ISIS θέλει νὰ ἀποκεφαλίσῃ ΚΑΙ τοὺς Houthis!!! 9 Συνέχεια

Τί πρέπει νά μᾶς …ΣΟΚάρῃ;

Τα ΜΜΕ αποφασίζουν για το τι θα πρέπει να μας σοκάρει και τι όχι.

Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να μας σοκάρει το ότι ο Obama εξοπλίζει τους αποκεφαλιστές στην Συρία ή το ότι στο Γκουντάναμο κρατούνται παράνομα και βασανίζονται απάνθρωπα αυτή την στιγμή Ιρακινοί στρατιώτες…
Εμπρός όλοι τώρα να …σοκαριστούμε πολύ (!!!) επειδή μία κυρία άναψε τσιγάρο εν ώρα πτήσεως και είπε κάτι κακό για τον Obama. Συνέχεια