Χειρότερος κι ἀπὸ τὸν Παπανδρέα

Ἡ προετοιμασία τους ἦταν στοχευμένη.
Κατάληψις τοῦ κράτους ἄμεσα μὲ διορισμοὺς τύπου Λιαροπούυλου καὶ Εἰρήνης, μὲ τὴν αὐστηρὰ ἐπιβολὴ τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ παντοῦ καὶ μὲ τὸ φληνάφημα τοῦ ἐπιτελικοῦ κράτους.

Σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ μὲ πασπάλισμα Χρυσοχοΐδου γιὰ νὰ μὴ καίγεται ἡ Ἀθήνα κάθε Παρασκευὴ ἀλλὰ κάθε δεύτερο Σάββατο.

Παντελῶς ἀπροετοίμαστοι στὰ θέματα ἀμύνης καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μοναδικὸ πρόγραμμα νὰ εἶναι ἡ ἀναβάθμισις τῶν F16, ἡ ὁποία ὅμως θὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ 2025, ὅταν πιὰ τὸ συγκεκριμένο σύστημα δὲν θὰ ἔχη κάποιαν ὁποιανδήποτε ἀξία.

Πρόκειται γιὰ κυβέρνηση ἀχρήστων καὶ ὄχι ἄριστων, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς ἕναν τύπο πού, σὰν τὸν Γιωργάκη Παπανδρέα, νομίζει ὅτι θὰ ἀπαντήση στὰ τεράστια προβλήματα τῆς χώρας μὲ τρῦκ ἑταιρικῆς διακυβερνήσεως ἀπὸ τὸ Χάρβαρντ μπίζνες σκοὺλ καὶ μὲ δράσεις τύπου σκάι γιὰ λιγότερα πλαστικὰ καλαμάκια.

Δὲν ἐτσίμπησα σὲ αὐτὸ τὸ ὀρθοπολιτικὸ τσίρκο καὶ πολὺ πρὶν ἀνέλθῃ στὴν ἐξουσία ἀνεφώνησα: «εἶναι ὁ Γιωργάκης Παπανδρέας σὲ ἔκδοση 2.0!»

Ἔκανα λάθος, εἶναι χειρότερος καὶ ἀχρηστότερος κι αὐτὸς καὶ κυρίως ἡ κλίκα του.

«Ἕνας» 

(Visited 214 times, 1 visits today)
Leave a Reply