Ὡραία εἶναι νὰ πληρώνῃς γιὰ νὰ …ῥουφιανεύῃς!!!

Ἔγραψε ὁ Χρῆστος:

«Ἐσύ ῥουφιάνε πόσους ἔδωσες σήμερα;
Ῥουφιάνεψε κι ἐσύ, μπορεῖς!

Ἄλλη μία παγκόσμιος πρωτιά! Νὰ πληρώνῃς γιὰ νὰ …ῥουφιανέψῃς!!!
Μέσα σὲ δύο (μόλις) ἡμέρες 582 «καλοθελητὲς» ἐσήκωσαν τὸ ἀκουστικὸ γιὰ νὰ καταγγείλλουν-παραπονεθοῦν, στὸ «1142 – δῶσε κι ἐσὺ τὸν διπλανό σου, μπορεῖς»…

Ἡ εἰρωνεία καλεῖ γιὰ θλιβερὸ σχόλιο: ἐὰν ἦταν λαθρομετανάστες αὐτοὶ ποὺ ἐκάπνιζαν, θὰ γίνονταν οἱ καταγγελίες;

Ἔγιναν οἱ ἀντίστοιχες καταγγελίες γιὰ προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς γιὰ τὰ Gay Pride parades;

Συμμετεῖχαν οἱ πολῖτες γιὰ καταγγελίες γιὰ καταστροφὴ τοῦ δημοσίου πλούτου ἀπὸ τοὺς κομμουνιστικοὺς στρατοὺς τοῦ τσίπρα ποὺ καταστρέφουν τὴν Ἀθήνα καὶ ἄλλες πόλεις ποὺ ἔχουν γίνη μὲ τὰ λεφτά μας;

Ὑπάρχει ἡ ἀντίστοιχος κινητοποίησις γιὰ παρανομίες τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ βιασμούς, ληστεῖες καὶ τρομοκρατία τῶν πολιτῶν ποὺ φοβοῦνται νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ ζητήσουν τὸ δίκαιό τους διότι οἱ μπάτσοι θὰ τοὺς χώσουν μέσα;

Ὑπάρχει ὁ ἀντίστοιχος φορεὺς ὁ ὁποῖος θὰ δέχεται τέτοια τηλέφωνα καταγγελιῶν, σάν τά παραπάνω;

Φυσικὰ ὄχι, γιατὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ Coύλη καὶ τῆς μάννας του ἔχει προσκυνήση τὸ ἄνδρο τῆς δημοκρατίας ποὺ εὑρίσκεται κάτω στὰ ἀριστερὰ τῆς Μεσογείου καὶ ὄχι τὸ μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου στρατιώτου.

Κατόρθωσαν καὶ ἐπεστράτευσαν ὅλα τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα, ἀπατεῶνες πολιτικούς, λαθρομετανάστες, δημοσιογράφους, ὁμοφυλοφίλους, λεσβίες, εἰσαγομένους ἐγκληματίες καὶ καθάρματα ποὺ θὰ πουλοῦσαν καὶ τὴν μάννα τους γιὰ μία τυρόπιτα ποὺ δουλεύουν στὶς ΜΚΟ καὶ ἐπιτίθενται μὲ μάχη σὲ πλήρη ἐξέλιξη ἔχοντας τελικὸ ἀπώτατο σκοπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ Μαμωνᾶ, ποὺ εἶναι τὸ χρῆμα, ποὺ σημαίνει τὴν ἐπικράτηση τῆς ὕλης, ποὺ γνωρίζουμε ὅτι ἀναφέρεται στὸ «καλὸ βιβλίο» τοῦ χριστιανισμοῦ σὰν «προφητεία» (Θεὸς φυλάξοι), ὁ ὁποῖος συνηγορεῖ στὴν διάλυση καὶ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δὲ ἐκπρόσωποί του οἱ παπᾶδες, ἔχουν ταχθῆ ὑπὲρ τοῦ κατακτητικοῦ στρατοῦ γιὰ νὰ μᾶς πάρουν τὴν Ἑλλάδα ἀποδίδοντας τὴν περιουσία ποὺ ἔκλεβαν ἐπὶ χρόνια ἀπὸ τοὺς εὐπίστους Ἕλληνες.
Καὶ φυσικὰ ἐννοῶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ δωρίζεται στὸν στρατὸ κατοχῆς τῶν λαθρομεταναστῶν ἀντὶ στοὺς φτωχοποιημένους Ἕλληνες καὶ στὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες.
Καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ ἀναφέρω εἶναι γιὰ νὰ κάνουν τὴν σύγκριση ὅσοι καταφέρουν νὰ ἀνοίξουν λίγο τὰ μάτια τους καὶ νὰ δοῦν ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ προφητεία ἢ σχεδιασμό.

Δὲν γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος, μόνο σκέφτομαι καὶ δὲν εἶμαι οὔτε καπνιστής.

Πατεράκης Ἀναστάσιος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply