Χρυσῆ βίζα ὡς μέσον οἰκονομικῆς διεισδύσεως

Ἡ Χρυσὴ Βίζα ὡς μέσον οἰκονομικῆς διεισδύσεως.

4,5 ἑκατομμύρια Κινέζοι πλέον εἶναι ἐπισήμως ἑκατομμυριοῦχοι, καὶ σαφῶς ἡ συντονισμένη οἰκονομική τους ἐξάπλωσις πρὸς τὴν Δύση εἶναι ὁρατή.

Ἡ Ἑλλάς, ὡς πύλη εἰσαγωγῆς μεταναστῶν, πρωτοστατεῖ καὶ στὴν νόμιμο μετανάστευση / εἰσδοχὴ ἀνατολιτῶν (ἀληθινῶν) ἐπενδυτῶν, καθὼς ἀπὸ τὸ 2013 ἐθέσπισε τὸν νόμο περὶ «Χρυσῆς Βίζας».

Ἀπὸ τότε, περίπου 22.000 ἄνθρωποι (δικαιοῦχοι καὶ προστατευόμενα μέλη) ἔχουν ἀποκτήση ἄδεια ἐλευθέρας διαμονῆς καὶ μετακινήσεως στὴν χώρα μας καὶ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ ὡς κάτοχοί του δικαιώματος αὐτοῦ ἐντός της ζώνης Σένγκεν, ἐπιχειροῦν μὲ μεγαλυτέρα ἄνεση ἐντός της Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Σχεδὸν τὸ 80% τῶν ἀγορῶν οἰκιῶν, οἱ ὁποῖες χρησιμεύουν ὡς ἕδρα γιὰ τὴν ἔκδοση χρυσῆς βίζας, εὑρίσκονται στὸ Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς, μὲ τὸ Κέντρο Ἀθηνῶν νὰ καταλαμβάνῃ τὸ 40% τῆς πίττας, τὸν Πειραιὰ τὸ 25% καὶ τὴν Παλλήνη τὸ 15%.

Οἱ λόγοι εἶναι προφανεῖς. Ὁ Διεθνὴς Ἀερολιμὴν Ἀθηνῶν ἔχει τακτικὴ σύνδεση μὲ τὶς περισσότερες Εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες καὶ δευτερεύουσες πόλεις καὶ ἡ Παλλήνη εἰδικῶς προσφέρεται ὡς ἰδανικὴ τοποθεσία ἕδρας ἐγγύς του ἀερολιμένος. Ἡ δὲ ὑπόλοιπος Ἀθήνα εἶναι στὴν καρδιὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικῆς ζώνης, ἐνῶ ὁ Πειραιεὺς εὑρίσκεται πλησίον της μεγάλης κινεζικῆς ἐπεδνύσεως τοῦ σταθμοῦ ἐμπορευματοκιβωτίων Περάματος.

Δαφνομήλης Εὐστάθιος 

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply