Μὲ ἀνοικτὴ καὶ καθαρὴ ματιά…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Μὲ ἀνοικτὴ καὶ καθαρὴ ματιά...

…μὲ ἀνοικτὴ καὶ καθαρὴ ματιὰ ὁ κόσμος παίρνει ἀλλοιώτιες διαστάσεις, ἡ καρδιὰ ἁπλώνεται στὸ θαυμαστὸ παντοῦ κι ὅλες ἐκεῖνες οἱ μαραζιάρικες σκέψεις καὶ διαθέσεις σκορπίζονται καὶ χάνονται στὸ ἄπλετο Φῶς τῆς Ὀμορφιᾶς τοῦ Οὐρανοῦ, τῆς θαλάσσης καὶ τῆς Ἀγάπης!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply