Νὰ ἀντέχῃ ἡ σκέψις στὴν …Ὕπαιθρο!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Νὰ ἀντέχῃ ἡ σκέψις στὴν ...Ὕπαιθρο!!!

Ὤ ναί, μία σκέψις γιὰ νὰ εἶναι πραγματικὰ ὑγιὴς – ἄσχετο σὲ τὶ ἀναφέρεται – πρέπει νὰ ἀντέχῃ στὸ ὕπαιθρο!!!
Καὶ ὄχι μόνον…
Πρέπει τὴν ἴδια στιγμὴ στὴν εὐαισθησία μας νὰ εἶναι καλοκαίρι…
Λίγο, δύο – τρεῖς βαθμοὺς πιὸ χαμηλά, τετέλεσται: τὸ γιασεμὶ σωπαίνει, ὁ οὐρανὸς γίνεται θόρυβος».

Ὀδυσσεὺς Ἐλύτης
Ὁ μικρὸς Ναυτίλος

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply