Καλημέρα μὲ ὅλα τὰ σημαντικά…

Καλημέρα!!!

Μὲ Ἀγάπη, γιατὶ μόνον αὐτὴ σώζει!!!
Μὲ Ὀμορφιά, γιατὶ μόνον αὐτὴ χαρίζει αἰσιοδοξία!!!
Μὲ Φῶς, γιατὶ μόνον αὐτὸ διευρύνει μυαλὸ καὶ ψυχή!
Μὲ Θαύματα, γιατὶ μόνον αὐτὰ μποροῦν νὰ ἀφυπνίσουν!!!
Καλημέρα μὲ ὅλα τὰ σημαντικά...

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply