Ὥρα Ἀναστάσεως ἤ Ἐπαναστάσεως; (ἀναδημοσίευσις)

Ἕνα παλαιότερον κείμενον, ποὺ πιστεύω πὼς πρέπει συχνὰ πυκνὰ νὰ ἐπαναφέρω, διότι μᾶς δίδει ἀφορμὴ γιὰ ἐπὶ πλέον ἔρευνα καὶ προβληματισμούς.
Δὲν θέλω νὰ χαλάσω τὸ ἑορταστικὸ τῶν ἡμερῶν κλίμα καὶ πρὸς τοῦτο δὲν θὰ ὑπάρξουν περισσότερα σχόλια.
Μόνον ὑπενθύμισις… ἡμέρες ποὺ εἶναι…

Φιλονόη

Ἡ Ἐπανάστασις μᾶς …τελείωσε! Καιρὸς γιὰ …Ἀνάστασιν!

Εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸν ῥόλο πολλῶν, πάρα πολλῶν, πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Βλέπουμε πρόσωπα, ἐν τελῶς ἀντιθέτου λογικῆς, ἠθικῆς καὶ …συμφερόντων νὰ συστρατεύονται καὶ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν συγκυρία, στὸ ὄνομα τῆς ἀπελευθερώσεως, μὰ στὴν πραγματικότητα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ …ὀνόματος τοῦ (φερομένου) ὡς δυνάστου.
Βλέπουμε δημογέροντες, προεστούς, ὁπλαρχηγούς, ἐμπόρους, τοκογλύφους, τραπεζῖτες μὰ κυρίως ἁπλὸ λαό, νὰ ποτίζουν μὲ τὸ αἷμα τους κάθε χιλιοστὸ γῆς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀπελευθερώσουν, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα αὐτὴν τὴν γῆ ἄλλοι εἶχαν ἀποφασίση νὰ μᾶς τὴν …«προσφέρουν», ἐφ΄ ὅσον ἐπὶ  χάρτου εἶχαν ὁρισθῆ τὰ νέα σύνορα καὶ τοῦ «Μεγάλου Ἀσθενοῦς», μὰ κυρίως τῆς δικαιοδοσίας τῶν …τραπεζῶν!!!
Διότι στόχος δὲν ἦταν ἡ δική μας ἀπελευθέρωσις ἀλλὰ ἡ διάλυσις τῶν αὐτοκρατοριῶν καὶ τελικῶς ἡ …«ἀλλαγή» τοῦ (φερομένου) ὡς ἐπιστάτου μας.
(Ἀναζητεῖστε προσεκτικὰ τὸ ποιοὶ ἦσαν πάντα οἱ …διαφωτιστές μας, τὸ ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν, τὸ ποιὸς τοὺς ἐπέβαλε ὡς …διαφωτιστές μας καὶ θὰ διαπιστώσετε πολὺ μεγάλες ὁμοιότητες μὲ τὶς σημερινὲς ῥεπουσοδραγωνοτασίες…!!!)

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, ποὺ γιὰ δύο αἰῶνες τιμοῦμε, ἦταν μία ἀπὸ τὶς πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις τοῦ 19ου αἰῶνος. Τὸ πείραμα τῆς Γαλλίας τοῦ 1789, τῶν Rothschild, εἶχε ἐπιτύχη, οἱ φυσικοὶ ἡγέτες τῶν Γάλλων εἶχαν ἀποκεφαλισθῆ, ἡ ἐξουσία παρέμενε στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ πάντα τὴν κατεῖχαν καὶ οἱ Γάλλοι πέρασαν σὲ μίαν νέα μορφὴ δουλείας, χειροτέρα τῶν προηγουμένων.

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

Προσφιλὲς ἄθλημα τῶν …«ἐπαναστατῶν» οἱ ἀποκεφαλισμοί. Καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς δὲν ἄλλαξε κάτι, ἐπαναλαμβάνονται στὴν Οὐκρανία, στὴν Σερβία, στὴν Λιβύη, στὴν Συρία, στὸ Ἰράκ, στὴν Ὑεμένη…
Συζητᾶμε πάντα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους, γιὰ τὰ ἴδια …«ἐπαναστατικὰ κινήματα» τῶν τραπεζιτῶν.

Μὲ ἀφορμὴ ὅμως αὐτὴν τὴν ἐπανάστασιν διεδόθη ἡ …«μεγάλη της ἐπιτυχία» στὴν Εὐρώπη, μὲ τοὺς καταλλήλους διαφωτιστές, ποὺ συνήθως ἦσαν πράκτορες, καὶ ἐνέπνευσε ἀκόμη περισσοτέρους, γιὰ νὰ ἐνασχοληθοῦν μὲ τὴν καλλιέργεια τοῦ καταλλήλου τμήματος καὶ τὶς ἐπαναστάσεις τῶν συμπατριωτῶν τους.

Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ διδάσκεται δίχως ἀναφορὲς στοὺς ἐγκληματίες τοκογλύφους!!!

Σαφῶς καὶ δὲν ἦσαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρωταγωνιστὲς καὶ οἱ ἐμπνευστὲς πράκτορες τῶν τοκογλύφων. Μὰ πάντα χρειάζονται οἱ χρήσιμοι – ῥομαντικοὶ (ήλίθιοι)  γιὰ νὰ μεσολαβήσουν, πρὸ κειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ μάζες καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν ἐκεῖ ποὺ ἐξυπηρετεῖ τοὺς τοκογλύφους.
Κι ὅταν δὲν χρειάζονται (ὅπως ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Ἀνδροῦτσος ἐδῶ) ἢ φυλακίζονται ἢ δολοφονοῦνται. Πρὸς τοῦτο καὶ στὴν Οὐκρανία ἐπανέλαβαν ὅσα γνωρίζουν καλά: ἐκκαθάρισαν ὅσους ἦσαν οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι:
«Καθάρισε» ὁ τόπος ἀπὸ ἕναν …κακὸ ὑποψήφιο ἡγέτη!!!

Ὁ «ἄνθρωπος κλειδί» γιὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ …πανταχοῦ παρὼν Bernard-Henri Lévy.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Κι ἔτσι, μετὰ τὸ πείραμα τῆς Γαλλίας, μὲ τὶς τρομακτικὲς ἐκκαθαρίσεις (γενοκτονία ἦταν) περνᾶμε στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασιν καὶ στὴν συνέχεια στὴν ἐπανάληψιν τοῦ 1848, ποὺ μετέτρεψε τὴν Εὐρώπη σὲ κρανίου τόπο, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ σκηνικὸ μὲ τὴν …«ἐπανάστασιν» τῶν μπολσεβίκων, ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες Σῆφ (ἢ Σῆθ), παιδιὰ τῶν Rothschild:

«…Ο Σίφ γεννήθηκε το 1847 στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Οι γονείς του ήταν ο Μωυσής και η Κλάρα Σιφ, μέλη μιας διακεκριμένης ραβινικής οικογένειας Ασκενάζι Εβραίων που είχαν ρίζες στην Φρανκφούρτη απ’ το 1370.

Ο πατέρας του, Μωυσής Σιφ εργάζοταν ως μεσίτης για τους Ρότσιλντ.

Μετανάστευσε στις ΗΠΑ μετά το τέλος του εμφυλίου (που προκάλεσε ο Ρότσιλντ με σκοπό την δημιουργία Κεντρικής Τράπεζας)  στις 6 Αυγούστου το 1865. Πήρε άδεια μεσίτη στην Νέα Υόρκη και προσχώρησε στην εταιρεία Budge, Schiff & Company το 1867. Πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης το 1870….»

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Ἡ Κόκκινη, Σιωνιστικὴ καὶ ῥατσιστικὴ Ῥωσσία τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοῦ Τρότσκυ.

«…Κι όταν μιλάμε για την «αριστερά»,  καλά είναι να ενημερώσετε τι κοινό είχαν ΟΛΟΙ οι ιδρυτές των Κομμουνιστικών Κομμάτων της Ευρώπης…
Κι επίσης να ενημερώσετε για το  ΠΟΣΟΙ Έλληνες συμμετείχαν στην ίδρυση της Φεντερασιόν, εδώ στην Ελλάδα μιας και ο Μπεναρόγια δεν είχε καμμία σχέση με την Ελλάδα…»

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές. Ἐὰν ὁ Χίτλερ δὲν εἶχε ἡττηθῆ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σήμερα θὰ γνωρίζαμε διαφορετικὰ τὴν ἱστορία του.
Τὸ ἴδιο ἔχουμε νὰ ποῦμε, μὲ βεβαιότητα πλέον, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν δική μας ἐπανάστασιν…
Τὴν ἱστορία της ἔγραψαν οἱ νικητές. Καὶ οἱ νικητὲς ἦσαν οἱ τοκογλῦφοι. Κι ἔτσι μάθαμε γιὰ τὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἀνδρούτσου …ἑβδομήντα χρόνια μετὰ καὶ ὅταν πιὰ οἱ δολοφόνοι του ἦσαν νεκροί.
(Καὶ τυχαίως…!!!)
Ἀλλὰ δὲν μάθαμε γιὰ τὸ πρῶτο μέτρο τοῦ Καποδιστρίου, ποὺ ἦταν ἡ δημιουργία τραπέζης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν αὐτοκρατορικὸ ἀπόγονο Κοντόσταυλο καὶ μὲ ἐξαρτήσεις ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τοκογλύφους. Ὅπως ἐπίσης δὲν μάθαμε κάτι γιὰ τὴν «Ἐθνικὴ Τράπεζα» τῶν Rothschild, ποὺ ὄχι μόνον ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι κράτος ἐν κράτει, ἀλλὰ οὐδέποτε μᾶς ἀπεκάλυψαν καὶ τὸν πραγματικό της ῥόλο.

Greece_as_a_kingdom_or_a_statistical_des

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Καὶ μὴν βιαστεῖτε νὰ σκεφθεῖτε πὼς ὁ ἐν λόγῳ βαρῶνος ἦλθε ἐπὶ Ὄθωνος, διότι ἤδη τὰ παραπαίδια τους ἦσαν ἐδῶ κι ἐλέγοντο καλλέργηδες, κοντόσταυλοι, σταῦροι, κουντουριώτηδες, μαυροκορδᾶτοι, κωλέττηδες…
…καὶ κατέστρεφαν ὅλα ὅσα οἱ Ἕλληνες πλήρωναν μὲ τὸ αἷμα τους.
Στὴν πραγματικότητα οἰκειοποιοῦντο αὐτὰ ποὺ οἱ παπποῦδες μας κέρδιζαν, ὅπως πάντα κάνουν, μὲ κάθε εὐκαιρία. Δικά τους ἔργα δὲν ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν… Ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν ὅμως πλιατσικολόγημα καὶ ὑπεξαιρέσεις μὲ τὰ ἔργα ἄλλων.

Οἱ πρῶτοι μας τραπεζίτες.

Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!

Ἀκόμη καὶ ἡ ἐπανάστασις γιὰ τὴν ἀπόκτησιν συντάγματος,τὸ 1844, ἔργο καλλέργηδων ἦταν.
Καὶ οὐδέποτε μᾶς ἐδόθησαν πραγματικὰ δικαιώματα, μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπαναστάσεις, ἐφ΄ ὅσον πάντα ἡ ἐξουσία παρέμενε στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ  κρατοῦσαν τὸ (δικό μας) χρῆμα.

Ὁ …«ἐμφύλιος» τοῦ δανείου!!!

 Ἡ ἀπάτη «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος».

Συνταγματική βασιλεία;

Διότι μία ἐπανάστασις ἐπιτυγχάνει μόνον ὅταν τὴν …εὐλογοῦν οἱ τοκογλῦφοι.
Καὶ πάντα ἀκολουθεῖται ἀπὸ ὑψηλότοκα δάνεια, ποὺ δένουν χειροπόδαρα τοὺς λαούς, τοὐλάχιστον γιὰ δύο αἰῶνες.

βικιπαιδεία

Ἐὰν μάλιστα ἐπεκτείνουμε τὴν ἔρευνα στὸ πόσα δάνεια ἐδόθησαν στοὺς (φερομένους ὡς) ἐπαναστᾶτες, τότε θὰ …ἀνατριχιάσουμε, ἐφ΄ ὅσον πάντα τὰ δάνεια τῶν …ἐπαναστάσεων πληρώνονται ἀπὸ τοὺς λαούς, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἤθελαν, ἤ ὄχι, τὴν ἐπανάστασιν. Κι ἔτσι τὸ «κίνημα τῆς Θερίσσου» χρηματοδοτήθηκε μὲ γερὴ δανειοδότησιν, ὅπως ἐπίσης τὸ ἴδιο συνέβη μὲ τὸ «κίνημα τῆς ἀμύνης», ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ στὴν συμμετοχή μας στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«…Ὁ Γεώργιος ἦτο ὑποχρεωμένος, ἀπὸ τὶς συνθῆκες, νὰ ἀναγνωρίσῃ ὑψηλὴ ἐπικυριαρχία στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, νὰ ἐπιφέρῃ τὴν εἰρήνευσιν, νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ νὰ δεσμευθῇ γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ δανείου (4.000.000 φράγκα), ποὺ ἔλαβαν οἱ ἐπαναστᾶτες ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ νὰ ἐγγυηθῇ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς συνταγματικῆς Ἡγεμονίας του….»

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἑνώσεως.

«…Μὲ τὸ κίνημα τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν κυβέρνησιν τῆς «Ἐθνικῆς Ἀμύνης» ὅπως ὀνομάσθηκε, τὸ ὁποῖον χρηματοδότησαν ἐκ τῶν ὑστέρων οἱ Γάλλοι, μαζὺ μὲ τοὺς Ἄγγλους, μὲ δέκα ἐκατομμύρια φράγκα, παγίωσε μίαν νέα πολιτικὴ κατάστασι στὴν χώρα μας, μὲ δύο ὅμως κυβερνήσεις….»

Ὁ Κωνσταντῖνος παραιτεῖται ἐκβιαζόμενος ἀπὸ τὴν Entente.

Ἡμέρα ὅμως ποὺ εἶναι ἂς μὴν ἐπεκταθῶ περισσότερο.
Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τόσο οἱ ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες, ὅσο τὸ ἐὰν αὐτὴ ἡ Ἐπανάστασις ἦταν πραγματική, μᾶς ἀπηλευθέρωσε καὶ φυσικὰ ἐὰν τελείωσε.
Κι ἐπεὶ δὴ οὐδέποτε ἔληξε, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε ξεκίνησε, στὴν πραγματικότητα, ὡς φυσικὴ συνέπεια τῶν καταστάσεων, ἀλλὰ ἐξεβιάσθη ἀπὸ πράκτορες καὶ τοκογλύφους, καλὸ εἶναι σιγὰ σιγὰ νὰ τοποθετοῦμε κάθε θέμα στὴν σωστή του θέσιν. Ἡ λέξις «Ἐπανάστασις», ἀπὸ μόνη της, σήμερα, συνιστᾶ θέμα προβληματισμοῦ κι ὄχι θέμα ἀπελευθερώσεως. Διότι ἐὰν εἶναι νὰ ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια ἐγκλήματα, μὲ τοὺς ἰδίους πρωταγωνιστές, ἀλλὰ μὲ θύματα ἐμᾶς πάντα, τότε μᾶλλον πρέπει κάτι νὰ ἀλλάξουμε, ἐφ΄ ὅσον πρὶν κάτι θὰ μάθουμε καὶ ἀκόμη περισσότερο κάτι θὰ ἀποδομήσουμε μέσα μας.
Διότι μόνον ἐὰν κατανοήσουμε τὸν μηχανισμὸ ποὺ χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν δουλείᾳ, θὰ μπορέσουμε νὰ τὸν ἀκυρώσουμε καὶ νὰ ἀναλάβουμε τὶς ζωές μας καὶ τὴν Πατρίδα μας ἐμεῖς, δίχως ἐνδιαμέσους καὶ φυτευτούς.

Συνεπῶς;
Παύουμε νά τιμοῦμε καί νά ἀναφερόμεθα σέ ὅλους αὐτούς πού ἐτίμησαν μίαν ἰδέα; Ἤ ὄχι;
Σαφῶς καὶ ὄχι. Οἱ Ἥρωές μας εἶναι Ἥρωες, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἦσαν πράκτορες καὶ σφαγεῖς μας. Καὶ τέτοιους ἔχουμε πολλοὺς νὰ τιμήσουμε καὶ νὰ παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὰ ἔργα τους καὶ τὶς θυσίες τους.
Μὰ ἐπίσης νὰ μαθητεύσουμε δίπλα τους καὶ νὰ κατανοήσουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ λάθη τους, ποὺ δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ ἀκυρώσουν τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν τοκογλύφων, γιὰ νὰ μᾶς …«ἀλλάξουν τὰ ἀφεντικά», τελειώνοντας μὲ τὸν …«Μεγάλο Ἀσθενή» καὶ «παίζοντας» μὲ τὶς ἐλπίδες καὶ τὰ ὄνειρα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι ἀνάλογες αὐτῶν πού, πρὸ διακοσίων περίπου ἐτῶν, ἔζησαν οἱ παπποῦδες μας, ἂς ξεκινήσουμε μὲ τὸν ἀτομικό μας διαφωτισμό, τὴν δική μας αὐτοεκπαίδευσιν μὰ κυρίως τὴν δική μας, πραγματική, οὐσιαστικὴ καὶ μόνιμο Πνευματικὴ καὶ Νοητικὴ Ἀνάστασιν.
Ἐὰν δὲν στοχεύσουμε ἐκεῖ πάντα θὰ παραμένουμε εὔκολα θύματα προπαγάνδας καὶ πρακτόρων, ποὺ θὰ μᾶς τυλίγουν σὲ μία κόλλα χαρτί, θὰ ἀνεβαίνουν τὴν πλάτη μας, θὰ κουνοῦν τὰ πόδια τους καὶ κυρίως θὰ μᾶς τὸ παίζουν σωτῆρες μας, γράφοντας νέες σελίδες «ἱστορίας» ποὺ θὰ ἐξαφανίζῃ τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος μας.

Καλὴν Ἀνάστασιν λοιπόν!
Καλὴν Ἑλλάδα νὰ εὕρουμε!
Καλὴν Λευτεριὰ (πραγματική) Ἕλληνες!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὥρα Ἀναστάσεως ἤ Ἐπαναστάσεως; (ἀναδημοσίευσις)

  1. Μια μικρή, πολύ μικρή αλλά ευχερώς επαληθεύσιμη απόδειξη της ορθότητας των όσων λες: Στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην αρχή της οδού Ακαδημίας και στο Κολωνάκι, είναι το κεντρικό πρατήριο των εκδόσεων του “Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης”. Ερωτώ λοιπόν ως επιστήμων και ως άνθρωπος, ως Έλλην και ως Χριστιανός: Ποια βιβλία κοσμούν τις προθήκες του; Απάντηση: Μπράβο, Συνέλληνες, το βρήκατε! Τα βιβλία του “βιβλιοπωλείου της Ραχήλ”/ “Εκδόσεων Καπόν”! Έτσι, απροκάλυπτα! Αμέ! Τι νομίζατε;

Leave a Reply