Οἱ πραγματικὲς ἀξίες…

Μιὰ εἰκόνα καθρέπτης τῆς σημερινῆς πραγματικότητος:

Θολὲς ἀξίες-φόντο, ποὺ ὑπηρετοῦμε τουλάχιστον τὶς τελευταῖες δεκαετίες..
Τὸ μενεξεδὶ ἀντιπροσωπεύει ὁμοίως διαπλεκόμενες ἀξίες, ποὺ γίνεται προσπάθεια νὰ ἐπιβληθοῦν ἀπὸ τὸ σύγχρονο, ἐλεγχόμενο οἰκονομο-κοινωνικο-πολιτικὸ σύστημα.
Μὰ τὸ ἔντονο καὶ συγκεκριμένο κόκκινο εἶναι οἱ πραγματικὲς ἀξίες, ὅπως τὶς κληρονομήσαμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνική, πάντα δροσερὴ καὶ φρέσκια Σκέψη…

Καλημέρα, καλὴ Κυριακὴ σὲ ὅλους!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply