Οἱ πραγματικὲς ἀξίες…

Μιὰ εἰκόνα καθρέπτης τῆς σημερινῆς πραγματικότητος:

Θολὲς ἀξίες-φόντο, ποὺ ὑπηρετοῦμε τουλάχιστον τὶς τελευταῖες δεκαετίες.. Συνέχεια

Φαντασία καὶ Δημιουργικότης…

Φαντασία, γοῦστο, δημιουργικότης…
Σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος!!!

Συνέχεια

Μόνον Ἔρως…

Ἀντικρύζοντας τὴν προκλητικὴ ὀμορφιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Φύσεως, ἡ πρώτη λέξις, ποὺ ἀναδύεται στὴν σκέψη τοῦ ἐπισκέπτου, εἶναι: «Ἔρως».
Ἔρως γιὰ τὴν φύση, Ἔρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, Ἔρως γιὰ τὸν συνάνθρωπο… Συνέχεια

Κι ἕνα (ἀναγκαῖον) διάλειμμα…

Φόρτος σκέψεως…
Φόρτος διεκπεραιώσεων…
Φόρτος λύσεων…
Φόρτος προγραμματισμοῦ…

Πολλὲς ἡμέρες καὶ ἕνα διάλειμμα…

Συνέχεια

Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοί…

Τοῦτος ὁ παράδεισος, Ἑλλάδα, ζωγραφιὰ μοναδική…
Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοὶ τῆς δημιουργίας ἢ τῆς καταστροφῆς… Συνέχεια