Μόνον Ἔρως…

Ἀντικρύζοντας τὴν προκλητικὴ ὀμορφιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Φύσεως, ἡ πρώτη λέξις, ποὺ ἀναδύεται στὴν σκέψη τοῦ ἐπισκέπτου, εἶναι: «Ἔρως».
Ἔρως γιὰ τὴν φύση, Ἔρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, Ἔρως γιὰ τὸν συνάνθρωπο… Συνέχεια

Κι ἕνα (ἀναγκαῖον) διάλειμμα…

Φόρτος σκέψεως…
Φόρτος διεκπεραιώσεων…
Φόρτος λύσεων…
Φόρτος προγραμματισμοῦ…

Πολλὲς ἡμέρες καὶ ἕνα διάλειμμα…

Συνέχεια

Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοί…

Τοῦτος ὁ παράδεισος, Ἑλλάδα, ζωγραφιὰ μοναδική…
Κι ἐμεῖς μικροὶ θεοὶ τῆς δημιουργίας ἢ τῆς καταστροφῆς… Συνέχεια

Ἀκόμη χαμογελᾶτε…

Ἡ τσίκνα ἔχει ἀνέβει ψηλὰ στὸν οὐρανό, μὲ τὴν μορφὴ ἀραιᾶς νεφώσεως.
Τὸ κέφι φαίνεται νὰ διατηρῇ τὴν δυναμική του…
Τὸ Σαββατοκύριακο πρὸ τῶν πυλῶν… Συνέχεια

Σὲ ἄλλες, καρναβαλικές, ἐποχές…

 

Κατεβαίναμε ὅλη ἡ οἰκογένεια στὴν πλατεία γιὰ νὰ δοῦμε τὶς καρναβαλικὲς φιγοῦρες καὶ τὶς μουτσοῦνες στὶς κολῶνες. 
Μέχρι νὰ φθάσουμε χαιρετούσαμε τοὐλάχιστον 50-60 ἀνθρώπους. Συνέχεια

Ἡ πρώτη κατὰ παράταξιν ἀντιμετώπισις…

Στὶς 20 Φεβρουαρίου τοῦ 1822 ὁ Μιαούλης πῆρε τὴν τολμηρὴ ἀπόφαση, γιὰ πρώτη φορά, ὁ ἑλληνικὸς στόλος νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν ἐχθρὸ κατὰ παράταξη.
Οἱ Ἕλληνες τελικὰ νικοῦν τὸν ὀθωμανικὸ στόλο στὴν Ναυμαχία τῶν Πατρῶν… Συνέχεια