Νά εἶναι Δύσις ἤ Ἀνατολή;

Θά ‘ναι Δύσις, γιά θά ‘ναι Ἀνατολή;

Μὰ κι ἂν ἀνάψῃς φάρο δὲν γελᾶς τὴν Δύση γιὰ τὴν Ἀνατολή…

Στ’ ἄλογο καβαλάρης νικητής, ἤ μέ πίσσα καί πούπουλα ξεφωνημένος… εἰδεχθής;

Καλημέρα Φίλες. Καλημέρα Φίλοι!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *