Ἡ ΜΟΣΑΝΤ ζητᾶ νὰ προσλάβῃ …ῥουφιάνους!!!

 Στην Ελλάδα η Μοσάντ είναι υπερκαλυμμένη από ρουφιάνους και κατασκόπους…
Oπότε πλέον αναζητεί γενίτσαρους μόνο  για τα Αραβικά Κράτη.

«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την Θρησκεία, την εθνικότητα ή το επάγγελμα. Επικοινωνήστε με τον οργανισμό μας- Mossad, να εργασθείτε για εμάς ή να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σας αποφέρουν μεγάλα προσωπικά οφέλη» γράφει το κείμενο στην ιστοσελίδα της Μοσάντ.

«Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει απόλυτη διακριτικότητα και η εμπιστευτικότητα είναι υψίστης προτεραιότητας, που αποτελεί την βάση των συνδέσεων μας».

Σίγμα

Η Μοσάντ ζητά να προσλάβει κατασκόπους

«Είναι, ήδη, κοινό μυστικό ότι οι μυστικές υπηρεσίες προσλαμβάνουν υπαλλήλους τους μέσω του διαδικτύου, αλλά η Μοσάντ, η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, προχωρά ένα ακόμη βήμα παραπέρα: διαλαλεί ότι αναζητά τοπικούς πράκτορες και πληροφοριοδότες στον αραβικό κόσμο», γράφει το τούρκικο δημοσίευμα και συνεχίζει:

Το Ισραήλ έχει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις μόνο με δύο αραβικές χώρες, την Αίγυπτο και την Ιορδανια, στερείται άλλων πρεσβειών στην Μέση Ανατολή, και αναγκάζεται να προβεί σε ανακοινώσεις για προσλήψεις πληροφοριοδοτών.

«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την Θρησκεία, την εθνικότητα ή το επάγγελμα. Επικοινωνήστε με τον οργανισμό μας- Mossad, να εργασθείτε για εμάς ή να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σας αποφέρουν μεγάλα προσωπικά οφέλη» γράφει το κείμενο στην ιστοσελίδα της Μοσάντ.

«Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει απόλυτη διακριτικότητα και η εμπιστευτικότητα είναι υψίστης προτεραιότητας, που αποτελεί την βάση των συνδέσεων μας».

Σημειώνεται, επίσης:

«Σας προτείνουμε να εξετάσετε εάν ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε και η τοποθεσία σας είναι αρκετά ασφαλείς. Θα ήταν ασφαλέστερο να συμπληρώσετε την φόρμα χρησιμοποιώντας μέσα που δεν συνδέονται άμεσα με εσάς».

Ο Γκαντ Σίμρον, πρώην αξιωματικός στον τομέα της Μοσάντ που γράφει τώρα για τις μυστικές υπηρεσίες και τις στρατιωτικές υποθέσεις, δήλωσε ότι η νέα προσπάθεια της Μοσάντ για νέους συνεργάτες θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

«Πολλές από τις πληροφορίες που λαμβάνονται, ήδη, δεν βοηθούν σε τίποτε και περίπου ένα 90 τοις εκατό από αυτές είναι άχρηστες, αλλά και αυτό το 10 τοις εκατό που απομένει είναι ένα πολύτιμο υλικό», θα σημειώσει.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Ἡ ΜΟΣΑΝΤ ζητᾶ νὰ προσλάβῃ …ῥουφιάνους!!!

Leave a Reply