Γίνε ἐσὺ λοιπὸν ἡ διαφορά…

Τὸ νὰ σηκώνῃς τὰ χέρια ψηλά, ὅταν γύρω σου ὅλα καταῤῥέουν, εἶναι τὸ εὔκολο.
Τὸ νὰ παλεύῃς, νὰ ἀγωνίζεσαι καὶ τελικῶς νὰ νικᾷς εἶναι τὸ δύσκολο… Καὶ λίγοι θὰ ἐπιλέξουν νὰ τὸ κάνουν.

Τὸ τὶ εἶναι σήμερα ἡ κοινωνία μας τὸ ξέρουμε.
Τὸ τὶ πρέπει νὰ φτιάξουμε ἐπίσης τὸ ξέρουμε.
Ἀντέχουμε ὅμως;

Δὲν ξέρω τὶ κάνουν οἱ ἄλλοι… Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν θέλουν νὰ παλέψουν ἤ νὰ παραιτηθοῦν.
Μὲ ἐνδιαφέρει τὸ τί κάνω ἐγώ.
Κι ἐγὼ εἶμαι ἐδῶ.
Ὅπως εἶσαι κι ἐσύ..
Ἐσύ, ἐγώ, ὁ ἄλλος εἴμαστε ἡ διαφορά.
Κι ἐὰν δὲν εἴμαστε, ἔφθασε ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ γίνουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply