Ἂς προστατεύσουμε τὸ …Φῶς!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα…

Ἀρκαδικὸ Φῶς!!!

Ἂς προστατεύσουμε τὸ ...Φῶς!!!

Χαρισμένο στοὺς λάτρεις τῆς Ἑλλάδος μας!!!

Δικό σας!!!

Ἂς τὸ προστατεύσουμε ἀπὸ τοὺς λωποδῦτες ποὺ τὸ ἐκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply