Ὥρα ἀπαλλαγῆς μας ἀπό τίς Μ.Κ.Ο.;

Έπονται (λέει) και άλλα λουκέτα ΜΚΟ.
Κολοκύθια νερόβραστα…
Τώρα ποὺ ἔχει γίνη ἡ ζημιὰ ἀρχίσαν οἱ …τυπικότητες!

Μπορεῖτε  ὅμως νὰ διαβάσετε τὴν ἠλιθιότητα σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο:

«…Οι διάφορες Οργανώσεις οφείλουν και πρέπει να σέβονται τους νόμους, ανεξαρτήτως από τον σκοπό που υπηρετούν…».

Συνέχεια

Ἰδιωτικοὶ εἰδικοὶ φρουροὶ

Εἰδικοὶ φρουροὶ (Security)

Τὸ παρὸν κείμενο δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ἐναντιωθῇ στοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀπασχολῶνται σὲ αὐτὸν τὸν τομέα, ἀφοῦ εἶναι κατανοητὸ ὁτι εἰσέῤῥευσαν σὲ αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα ἐξ αἰτίας τῆς ἀναζητήσεως ἐργασίας καὶ ἐν πολλοῖς διατηρήσεως τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἰδίων καὶ τῆς οἰκογενείας τους μετὰ ἀπὸ τὴν ἀναπόφευκτο τροπὴ τῆς οἰκονομίας ποὺ ἔγινε ἐμφανὴς τὸ 2008, μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ἐνεργοποιήσεως τῆς «ἀλλαγῆς σκηνικοῦ», πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολυσυζητημένης πλέον παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἀπαγὀρευση (ταμποῦ), ἀκόμη καὶ μὲ ἐλάχιστη ἀναφορὰ σὲ συζήτηση, τόσο, ὥστε ὁ κάθε τολμηρὸς νὰ κατηγορηθῇ γιὰ συνομωσιολογία, ἐὰν καὶ μόνον ἀνέφερε τὴν λέξη στὰ ἐπιχειρήματά του.

Συνέχεια

Δεσμεύοντας τὸν …«ἐθνοσωτήρα»

Τώρα ποὺ ἐδόθη τὸ μήνυμα τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018, εἶναι καιρὸς νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ νὰ κάνουμε καὶ αὐτοκριτική.

Ποῦ εἶναι τὸ λάθος;

[…] Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ὅταν πηγαίνῃ νὰ μιλήσῃ κάποιος, πρὶν τὸν ἀφήσετε νὰ μιλήσῃ πρέπει νὰ τὸν δεσμεύσετε πρὶν τοῦ δώσετε τὸ δικαίωμα νὰ καταχρασθῇ τοῦ χρόνου σας γιὰ νὰ σᾶς ἐξαπατήσῃ μὲ ἀνούσια λόγια καὶ κούφιες ὐποσχέσεις. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθῃ αὐτὸς νὰ σᾶς πῇ τί θὰ κάνῃ, ἀλλὰ νὰ τοῦ πεῖτε ΕΣΕΙΣ τί θέλετε νὰ κάνῃ αὐτὸς γιὰ σᾶς, ἀλλιῶς νὰ πάῃ τὴ βόλτα του.[…]

Συνέχεια

Γιὰ τὴν τετραετία τοῦ ἀκατανόμαστου

Τετραετία γιὰ τὸν ἀνθέλληνα πρωθυπουργὸ σημαίνει ὁλοκλήρωση τῆς ἀτζέντας του, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν Μακεδονία.Δὲν φθάνει τὸ ὅτι ἀπεδόμησε ὁλόκληρη τὴν κοινωνία, κατέστρεψε τὴν παιδεία καὶ γέμισε τὴν Ἑλλάδα λαθρομετανάστες;

Ποὺ παίρνει τὰ σπίτα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ δίνει σὲ ἐποίκους λαθρομετανάστες ποὺ ὀνομάζει πρόσφυγες ἀπὸ τὸ Μαρόκο, τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τήν Σομαλία,;

Συνέχεια

Ἱστορικὴ φωτογραφικὴ ἀποτύπωσις προαιωνίων συμμαχιῶν

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἔπρεπε νὰ πάρῃ Νόμπελ τῆς πιὸ ἐπιτυχημένης φωτογραφίας τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τόσα πολλὰ πράγματα ποὺ θὰ χρειάζονταν ὧρες ἀφηγήσεως, τὰ δὲν νοήματα ποὺ ἐξάγονται θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολοῦν τὴν Ἀκαδημαϊκὴ διανόηση.

Αὐτοὶ ποὺ βλέπετε σὲ πρῶτο ἐπίπεδο εἶναι οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους παραδοσιακὰ ἔχει πρόβλημα ἡ ἐξουσία, εἶναι αὐτοὺς ποὺ κυνηγάει ἡ ἀστυνομία … σᾶς φαίνεται περίεργο;
Οἱ ἀστυνομικοὶ στὸ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι αὐτοὶ ποὺ κηνυγοῦν αὐτοὺς τοῦ πρώτου ἐπιπέδου ἀλλὰ τώρα προστατεύονται ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους καὶ στέκονται πίσω ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τους. Οἱ δὲ ἀνθέλληνες τοῦ πρώτου πλάνου δὲν αἰσθάνονται καμμία ἀπειλὴ ὁταν ὁ παραδοσιακός τους ἐχθρὸς εὑρίσκεται ἀπὸ … πίσω τους· αὐτὸ δὲν συμβαίνει πουθενὰ οὔτε στὴν φύση.

Συνέχεια

Δύο γυναῖκες, δύο κόσμοι

Δεξιά: Ἰσλαμόφιλη τηλεπαρουσιάστρια Τ. Στεφανίδου, τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν προπαγάνδας στὴν Ἑλλάδα.
Ἀριστερά: SAA lieutenant Reem Samir Hassan (Syrian Army) killed 25/08/2015 in al-Ghab Plain.

Ἡ λοχαγὸς Reem προτίμησε νὰ μὴν ἔλθῃ γκαστρωμένη μὲ iPhone καὶ βαμμένα νύχια, μέσα σὲ βάρκα στὴν Λέσβο, ἀλλὰ παρέμεινε νὰ πολεμήσῃ ἐναντίον τῆς ἑβραιοαμερικανικῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους στὴν πατρίδα της.

Ὅπως γίνονται ὅλες οἱ σφυγμομετρήσεις, τὰ γκάλλοπ, οἱ συγκρίσεις μοντέλων, ἠθοποιῶν καὶ ἄλλων κάνουμε τὴν ἴδια σύγκριση γιὰ κάποιες ἄλλες περιπτώσεις.

Συνέχεια