Ὕπουλη προπαγάνδα κατὰ τῆς αὐτοαμύνης

Ἐπειδὴ πρέπει ὁ κόσμος νὰ ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνεται γρήγορα τὶς εἰδήσεις προπαγάνδας (νὰ μυρίζεται κατὰ τὴν λαϊκὴ ἔκφραση) καὶ νὰ ἀπομυθοποιῇ ἀμέσως τὰ δημοσιεύματα καὶ τὶς πηγές τους, εἶναι καλὸ νὰ ἑστιάσουμε λίγο στὸν τρόπο ποὺ γράφονται. Λέει λοιπὸν στὸ ἄρθρο του στὸ «Πρῶτο θέμα» ὁ ἐντεταλμένος ἀρθρογράφος τῶν 453 € μηνιαίως:

Συνέχεια

Φαινομενικῶς (καὶ …μόνον!!!) κερδίζει ἔδαφος ἡ παγκοσμιοποίησις!!!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ἄρθρον:

Συνέχεια

Ψηφίζουν (καί) οἱ Γάλλοι;

Ὑπάρχει κάποιος πού νά νομίζῃ ὅτι ὁ λαός τῆς Γαλλίας ἐπιλέγει ἕναν μελλοντικό πρωθυπουργό, ποὺ τοῦ ὑπόσχεται ὅτι ἡ τρομοκρατία θὰ εἶναι ἕνα καθημερινὸ φαινόμενο καὶ οἱ πολῖτες «πρέπει νὰ ζήσουν μ᾽ αὐτό»;

Δήλωσις:
«Terrorism will be a Fact of Daily Life»

Συνέχεια