Βαρειὰ «κληρονομιὰ» κουβαλᾶ ἡ πρόεδρος

Αὐτὴ ἡ κομμουνίστρια εἶναι πλέον ἡ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας.

Βρὲ ποιὰ εἶναι… Βρὲ ποιὰ εἶναι…

Ἡ νέα πρόεδρος τῆς δημοκρατίας μᾶς λὲν πὼς δὲν ἀνήκει σὲ κάποιο κόμμα. Οὐδεὶς ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ πιστέψῃ πὼς ἡ τοποθέτησις  της στὸ ἀνώτατο πολιτειακὸ ἀξίωμα εἶναι μία τόσο ἀθώα ὑπόθεσις.

Ἡ Ε. ΚΟ. Ν Ῥῆγας Φεῤῤαῖος ἦταν ἡ νεολαία τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ δηλαδὴ ἡ νεολαία τοῦ Συνασπισμοῦ ἀπὸ ὅπου προῆλθε ὁ Σύριζα.
Ἡ νέα πρόεδρος εἶναι τὸ συστημικότερο πρόσωπο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιλεγῇ γιὰ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας.

Στὴν εἰκόνα ἡ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου (22χρονη τότε) ὡς τελειόφοιτος τῆς νομικῆς του πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὴν ἀφίσσα τῆς νεολαίας τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ.

Φάνης Ἀμπατζῆς

Εἶναι αὐτὴ πού μᾶς λὲν πὼς δὲν ἀνήκει σὲ κάποιο κόμμα.
Τί θέλετε ἀκόμη γιά νά ξυπνήσετε;

Πατεράκης Ἀναστάσιος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *