Ἰδιαιτέρας σπουδαιότητος δηλώσεις τῆς νέας προέδρου

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάτι ἔχουμε καταλάβη κι ἐμεῖς…

Ἀπὸ τὴν Ψαρούδα-Μπενάκη στὴν Σακελλαροπούλου. Μία «μικρὴ γεύσις» ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ ζήσουμε.

«Δὲν παραγνωρίζω τὶς δύσκολες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ τὶς ἀντίστοιχες προκλήσεις τοῦ 21ου αἰῶνος. Στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται: ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, ἡ μαζικὴ μετακίνησις πληθυσμῶν καὶ ἡ συνεπακόλουθος ἀνθρωπιστικὴ κρίσις, ἡ ὑποχώρησις τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ οἱ κάθε εἴδους ἀνισότητες καὶ ἀποκλεισμοί, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῶν κρατῶν καὶ ἀπαιτεῖ διεθνῆ συνεργασία».

Ὑποχώρησις τοῦ Κράτους Δικαίου ὑπέρ ποίων καί κατά ποίων;
Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν; Ἀκοῦστε προσεκτικά.

Μόργκαν Χρῆστος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply