Δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας πού (δέν) προστατεύεται;

Ἀπό ποιόν; Ἀπό τό Σύνταγμά (τους) θά μποροῦσε νά προστατευθῇ; Μήπως ἴσως ἀπό τήν «Χάρτα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» (τους);

Αὐτὰ γράφουν τὰ δικά τους κιτάπια, ποὺ ὄμως, εἰδικῶς στὰ περὶ «Συντάγματος» εἶναι τόσο γενικόλογα καὶ τόσο ἀσαφῆ, ποὺ καθίστανται τελικῶς γιὰ ὅλους ἐμᾶς …ἀκυρωτικά. Λόγια τοῦ ἀέρος ποὺ λέγονται γιὰ νὰ λέγονται, ἀλλὰ ἐὰν ὁ «νόμος ὁρίσῃ ἄλλως» ἢ ἐὰν ἡ «κοινὴ ὠφέλεια» καὶ ἄλλες μπουρδολογίες ἄλλα ἐπιτάσσουν, χαιρέτα τὴν ἰδιοκτησία ποὺ ἀπέκτησες μὲ τὸν ἱδρῶτα καὶ τὸ αἷμα σου.

Κι ἔτσι τώρα πιά, ἐφ΄ ὅσον περάσαμε ἐπισήμως καὶ μὲ τὸν «νόμο» (τους) στοὺς ἠλεκτρονικοὺς πλειστηριασμούς, ἐνᾦ, παραλλήλως, πάντα γιὰ τὴν «κοινὴ ὠφέλεια» (τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν παρατρεχαμένων τους), τὰ σπιτάκια μας «κατεσπαράζοντο» μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, «χονδραίνοντας» τὶς ἰδιοκτησίες τῶν τραπεζῶν, φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν πὼς ἀπὸ τὴν Πρωτομαγιὰ θὰ ἀρθοῦν καὶ τὰ τελευταία μέτρα προστασίας τῆς ἰδιοκτησίας τῆς πρώτης κατοικίας.

Βέβαια ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς ξεκίνησαν, λέει, οἱ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις, γιὰ νὰ διασωθῇ ἡ πρώτη κατοικία.

Καί, κατὰ τὰ γνωστά, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς αὐτοὶ ποὺ θὰ ἐπωφεληθοῦν τοῦ νέου μέτρου, θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι ποὺ ἔως τώρα, ὡς «διαμεσολαβητὲς» (δεσμοφύλακές μας ντέ!!!) ἀπολαμβάνουν τὸ …διάφορόν τους, γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους πρὸς τὰ ἀφεντικά τους. Εἶναι δυνατόν νά ἀφήσουν (τυχαία τὰ ὀνόματα) «μπιμπίκια» καί «κουντουράδες» καί «πολάκηδες» καί «ἀλαφούζους» καί «χατζηνικολάκηδες» καί μΠατΣοΚοκομματίδια ἔξω ἀπό τίς ἐπιδοτήσεις αὐτές; Τί λέτε; Καί τί θά περισσεύση γιά ἐμᾶς; Ὅπως πάντα τίποτα, ἐκτὸς τῶν λογαριασμῶν… 

Τί θά τά κάνουν τόσα σπίτια οἱ τοκογλύφοι; Μά, βρὲ κουτά, πῶς θά ὁλοκληρωθῆ ἡ ἀντικατάστασίς μας δίχως κατοικίες; Ἔ; Ἄλλως τὲ μᾶς τὸ δηλώνουν ἀνοικτὰ πλέον οἱ …«νεοέλληνες»…!!!

Τοὺς τὰ ὑπεσχέθησαν οἱ δουλέμποροι καὶ δὲν γίνεται νὰ τοὺς ἀφήσουμε ἔτσι… Ἔ;

Τὰ σπιτάκια μας (ἀλλὰ καὶ γενικότερα οἱ περιουσίες) ἐκτὸς ποὺ ἀλλάζουν χέρια (συνήθης τακτικὴ σὲ …ἐπιθέσεις «οἰκονομικῶν κρίσεων»), κατόπιν τούτου θὰ ἀποδώσουν τὰ μέγιστα στοὺς νέους ἰδιοκτῆτες, ἐφ΄ ὅσον προορίζονται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς δικές τους δουλεμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, τὶς γνωστές μας Μ.Κ.Ο., σὲ ἀνάγκες στεγάσεως. Κι ἔτσι ἐνοικιάζονται πανάκριβα ἤδη (ἢ θὰ ἐνοικιάζονται ἀκόμη πιὸ ἀκριβὰ) στὶς διάφορες Μ.Κ.Ο., ποὺ χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὰ ταμεία τοῦ Ο.Η.Ε. (τους) ἢ  τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (τους) ἤ, ἄλλως, ἀπὸ τὶς δικές μας τσέπες, μέσῳ φόρων ποὺ καταλήγουν καὶ πάλι στοὺς τοκογλύφους.

Εἴδατε τί ὡραία τά ἔχουν προγραμματίση ὅλοι τους καί μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες; Ἄλλως τε ἢδη ἡ ἰδιοκτησία, ὡς δικαίωμα, ἔχει πρὸ πολλοῦ καταργηθῆ σὲ ζῶνες ποὺ βασιλεύουν οἱ Μ.Κ.Ο..

Ὑφίσταται τό δικαίωμα ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας στήν χώρα;

This slideshow requires JavaScript.

Φοῦρνοι ἀφγανικοὶ κατὰ ἐλαιῶνος Μοριανῶν

Πολύ συνωμοσιολογικά αὐτά; Ἴσως… Πάντως ὅταν πρὸ ἐτῶν γράφαμε γιὰ τὰ τότε ἐνδεχόμενα (συνωμοσιολογικὰ) σενάρια ποὺ σήμερα εἶναι πραγματικότης μας, πάλι συνωμοσιολογικὰ ἐχαρακτηρίζοντο. Ἤ μήπως ἄλλαξε κάτι στά μυαλά καί στίς τακτικές τῶν παγκοσμίων σαπροφύτων;

Καὶ κάτι ἀκόμη…  Ἡ τρομοκρατία τῶν πληθυσμῶν εἶναι μέσα στὶς χρησιμότατες τακτικές τους, ἰδίως γιὰ νὰ ἐκκενωθοῦν μεγάλες περιοχὲς καὶ νὰ περάσουν στὸν ἔλεγχο τῆς μίας καὶ μόνης συμμορίας (ποὺ πάντα εἶναι ἡ ἰδία, ἀνεξαρτήτως τῶν …ἐκδοχῶν της!!!). Ἢδη εἶναι διακριτὴ ἡ ἅλωσις τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ ἡ διαρκῶς ἐξαπλουμένη αὐτὴ κατάστασις, στὶς πέριξ περιοχές.

Ἡ ἐκκένωσις τῶν καταλήψεων λοιπόν, ποὺ ἐπὶ χουντοχοΐδου (ἐπισήμως) πραγματοποιεῖται, ναὶ μὲν χρησιμοποιεῖ ὡς πρόσχημα τὴν νομιμότητά (τους), ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἐξηγοῦν εἶναι τὸ ἐὰν σχετίζονται μὲ αὐτὲς τὶς ἐκκενώσεις διάφορες συμμορίες, ἄλλων συμφερόντων καὶ ἄλλων «λογικῶν» ἔως καὶ ἄλλων «στρατοπέδων».

Ἡ κουκούλα κρύβει ἐκπλήξεις… Ὄντως πῆρε τὰ ἐπάνω της, ὅταν, ὑπὸ πλήρη κυβερνητικὴ κάλυψη, ἀπεφάσισε νὰ ἐξαργυρώσῃ, ἐν εἴδη συγκροτημένης συμμορίας, κάθε πηγὴ (ἐσόδων) ἀγνοῶντας ἢ ἐθελοτυφλῶντας ὅμως σὲ δύο πράγματα.

    • Τὸ νὰ (ἀναλάβῃς) ὁλόκληρες γειτονιὲς σὲ βάζει στὰ χωράφια τῶν σκληρῶν ποινικῶν, οἱ ὁποῖοι πρῶτα θὰ σὲ κόψουν φέτες καὶ μετὰ θὰ εἰσέλθης στὴν περιοχή τους. Γιὰ τοὺς ἀνωτέρῳ, ἡ κουκούλα, μαζὺ μὲ τὶς ΜΚΟ, ἦσαν ἀντίστοιχα τὰ φθηνὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα καὶ τὸ ξέπλυμα χρήματος, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὴν ἐμπορία λαθρομεταναστῶν.
    • Ὅταν ἡ κουκούλα νόμισε πὼς ἐλέῳ Τσίπρα μπορεῖ νὰ παρακάμψῃ τὰ ἀφεντικά της, ἀκουλούθησε ἐσωτερικὴ ἐκκαθάριση καὶ βγῆκαν τὰ ΑΚ-47. Σημειῶστε πὼς δὲν μποροῦσαν πλέον νὰ στραφοῦν οὔτε γιὰ (προστασία) ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, γιατί οἱ παλιοὶ χασίκλες, τὰ βαποράκια κι οἱ μπαχαλάκηδες -ἐὰν τὸ ξαναγυρνοῦσαν στὸ χαφιεδιλίκι, θὰ γίνονταν πτώματα ἀνεγνωρισμένα μόνο ἂπ τὰ δόντια… Εἶναι συνεργασίες ποὺ ἐὰν χαλάσουν, τὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ τὴν Γεωργία δὲν θὰ σοὺ στείληἐξώδικο…

Γνωρίζοντας καταστάσεις, κρίνω πὼς ὁ ὑπουργὸς τοὺς ἔδωσε σῆμα γιὰ πάγο. Ἀπώτερος σκοπός του, εἶναι οἱ σκληροὶ ποινικοὶ ποὺ ἐλέγχουν ἀπὸ Βάθης καὶ Ἑξάρχεια, μέχρι Καματερὸ καὶ Ἀσπρόπυργο.

Ἡ ἐκκένωσις τοῦ Plaza ἦταν ἡ ἐπαναφορὰ κανονικότητος ἀνάμεσα σὲ παραλλήλους κόσμους. Ἡ ἀστυνομία δὲν λειτουργεῖ χωρὶς πληροφόρηση καὶ ἡ προστασία τοῦ χαφιὲ εἶναι αὐτονόητος.

Γιατί ἄδειασε τώρα τό «City Plaza»;

Συνεπῶς; Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, εἶναι πολὺ λογικὸ τὸ νὰ τὴν πληρώνουν καὶ πάλι οἱ …ἄμαχοι, ἐφ΄ ὅσον κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐμεῖς βλέπουμε τὰ ὄργανα (μπαχαλάκηδες) κι ὄχι αὐτοὺς ποὺ κινοῦν τὰ ὄργανα (κράτος, Μ.Κ.Ο., τοκογλύφοι).

Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!!

Ἤδη ἄλλως τε, ὡς γνωστόν, οἱ Ἕλληνες, στὴν πλειοψηφία τους, ἔχουν ἀποχωρήση ἀπὸ τὸ κέντρο, ἐγκαταλείποντας τὶς κατοικίες τους στὸν κάθε τυχάρπαστο, ἀφήνοντας ἐλεύθερο χῶρο νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι οἱ «ἰδεολόγοι» καὶ οἱ «ἀνθρωπιζτὲς» τοῦ (βιτρίνα τῶν Rothschild) πSoros, ποὺ ἐπιβλέπει τὴν «βρώμικη» δουλειὰ στὴν χώρα μας. Ὅσο γιὰ τὰ αὐτοκίνητα ποὺ καταστρέφονται ἀδιακρίτως, πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τοὺς «κυρ-Παντελῆδες» τοῦ κόσμου μας, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖται μία ἀκόμη συσκότισις τῶν πραγματικῶν γεγονότων, ποὺ δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε. Γεγονότα ποὺ θὰ …«δικαιολογήσουν» τὴν ἀπόλυτο ἐπιβολὴ ἀστυνομεύσεως καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν «ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων», ποὺ ὅμως οἱ μόνοι τελικῶς ποὺ θὰ καθυποταγοῦν πλήρως θὰ εἴμαστε ἐμεῖς.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply