Γιατί ἄδειασε τώρα τό «City Plaza»;

Ἡ ἐκκένωσις τοῦ Plaza μόνο τυχαία δὲν ἦταν.

Ὁ Χρυσοχοΐδης εἶναι παλαιὸς γνώριμος τῶν παιδιῶν, ἀκόμη καὶ στὶς προτιμήσεις τους σὲ εἴδη (καπνιστοῦ) ἢ στὸ πῶς καὶ ποῦ πίνουν τὸν καφέ τους.

Αὐτό, ὅπως σᾶς τὸ γράφω, καί, φυσικά, ὅταν ὁ γνωστὸς Ἀττικάρχης ἔλεγε τὸ 2003, «ξέρουμε τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ κουκούλα καὶ δὲν θὰ ἰσχυριστῶ οὔτε πὼς μᾶς εἶναι ἄγνωστοι οὔτε πὼς δὲν γνωρίζουμε τοὺς παραλλήλους κόσμους…»

Ἡ κουκούλα κρύβει ἐκπλήξεις… Ὄντως πῆρε τὰ ἐπάνω της, ὅταν, ὑπὸ πλήρη κυβερνητικὴ κάλυψη, ἀπεφάσισε νὰ ἐξαργυρώσῃ, ἐν εἴδη συγκροτημένης συμμορίας, κάθε πηγὴ (ἐσόδων) ἀγνοῶντας ἢ ἐθελοτυφλῶντας ὅμως σὲ δύο πράγματα.

  • Τὸ νὰ (ἀναλάβῃς) ὁλόκληρες γειτονιὲς σὲ βάζει στὰ χωράφια τῶν σκληρῶν ποινικῶν, οἱ ὁποῖοι πρῶτα θὰ σὲ κόψουν φέτες καὶ μετὰ θὰ εἰσέλθης στὴν περιοχή τους. Γιὰ τοὺς ἀνωτέρῳ, ἡ κουκούλα, μαζὺ μὲ τὶς ΜΚΟ, ἦσαν ἀντίστοιχα τὰ φθηνὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα καὶ τὸ ξέπλυμα χρήματος, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὴν ἐμπορία λαθρομεταναστῶν.
  • Ὅταν ἡ κουκούλα νόμισε πὼς ἐλέῳ Τσίπρα μπορεῖ νὰ παρακάμψῃ τὰ ἀφεντικά της, ἀκουλούθησε ἐσωτερικὴ ἐκκαθάριση καὶ βγῆκαν τὰ ΑΚ-47. Σημειῶστε πὼς δὲν μποροῦσαν πλέον νὰ στραφοῦν οὔτε γιὰ (προστασία) ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, γιατί οἱ παλιοὶ χασίκλες, τὰ βαποράκια κι οἱ μπαχαλάκηδες -ἐὰν τὸ ξαναγυρνοῦσαν στὸ χαφιεδιλίκι, θὰ γίνονταν πτώματα ἀνεγνωρισμένα μόνο ἂπ τὰ δόντια… Εἶναι συνεργασίες ποὺ ἐὰν χαλάσουν, τὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ τὴν Γεωργία δὲν θὰ σοὺ στείληἐξώδικο…

Γνωρίζοντας καταστάσεις, κρίνω πὼς ὁ ὑπουργὸς τοὺς ἔδωσε σῆμα γιὰ πάγο. Ἀπώτερος σκοπός του, εἶναι οἱ σκληροὶ ποινικοὶ ποὺ ἐλέγχουν ἀπὸ Βάθης καὶ Ἑξάρχεια, μέχρι Καματερὸ καὶ Ἀσπρόπυργο.

Ἡ ἐκκένωσις τοῦ Plaza ἦταν ἡ ἐπαναφορὰ κανονικότητος ἀνάμεσα σὲ παραλλήλους κόσμους. Ἡ ἀστυνομία δὲν λειτουργεῖ χωρὶς πληροφόρηση καὶ ἡ προστασία τοῦ χαφιὲ εἶναι αὐτονόητος.

Φυσικὰ ὑπάρχει ἡ τρομοκρατία καὶ οἱ σκληρὲς αὐτόνομες (ἰδεολογικὲς) ὁμάδες. Φύσει καὶ θέσει δὲν στέκονται χωρὶς ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ ποινικὸ κομμάτι, ἀκόμη καὶ σὲ θέματα ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, ὅπως τὰ ὄπλα καὶ τὰ (σωστὰ) ἐκρηκτικά.
Χωρὶς τοὺς μαφιόζους καὶ τοὺς νονούς, δὲν στέκονται πουθενά.

Ἐν κατακλείδι, ὁ φίλος μας ἔκανε τὰ σωστὰ τηλέφωνα. Ἡ πλάκα τελείωσε καὶ διαλέξτε. Τσιράκια συμμοριῶν ποὺ στὴν πρώτη στραβὴ σᾶς ἔφαγαν τὸ λαρύγγι ἢ τὸ ποίημα ποὺ θέλω -κι ἂν φερθεῖτε σπαθὶ- θὰ ξεχάσω κάποιες προσαγωγές.

Σκοπὸς τοῦ ὑπουργοῦ, εἶναι ἡ ἐκκαθάρισις ἀπὸ τὸ βαρὺ ἔγκλημα καὶ τὰ ὁποία κεφάλια θὰ πιάση ἡ ἀπόχη. Μαζὺ μὲ τὸ δουλεμπόριο, τὸ παρεμπόριο καὶ τὰ ναρκωτικὰ ἀπὸ τὰ ΑΕΙ, τὰ ὁποῖα ἔγιναν οἱ καλλίτερες πιάτσες.

Ὅσο γιὰ τὰ παιδιά… Θὰ καῖν κάποιους κάδους καὶ θὰ πίνουν καφεδάκι στὴν ΓΑΔΑ. Πολὺ ποιὸ εὐοίωνο μέλλον, ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς στείλῃ ὁ (κροταλίας) στὴν χωματερή.

Ποιὸς εἶναι ὁ κροταλίας; Κατεβεῖτε στὸ cafe τῆς Ἀρχοντίας στὰ Ἑξάρχεια καὶ ρωτῆστε.

Τέλος ἐποχῆς.

Γ.Λ.

Υ.Γ. Ὁ γράφων εἶχε συγγενή του τέως Ἂντ/γὸ τῆς ΕΛΑΣ (ἐξάδελφο τῆς μητέρας μου) ἐπὶ πανισχύρου ΠΑΣΟΚ.
Θὰ μποροῦσε νὰ μὲ βάλῃ στὸ σῶμα μὲ ἕνα τηλέφ ωνο ἀλλὰ ἔκρινε σωστὰ πὼς δὲν κάνω γιὰ αὐτὴ τὴν δουλειά.
Ὅταν στραβώσω τσινῶ ἄσκημα καὶ ψάχνω τὴν ἀλήθεια σὰν κολλημένος μ@λάκας. Θὰ κρίνω τὸ λάθος, ἀκόμη κι ἂν τὸ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Πάπας. Ἐπιπλέον δὲν διαφωνῶ διπλωματικά. Μὲ ξέρετε τί στραβόξυλο εἶμαι.

Ἡ δημοσίευσις ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «κατιούσα».

κατάστασις τοῦ City Plaza ἦταν ἀπογοητευτική, ἐφ΄ ὅσον ἔως καὶ καπάκια ἀπὸ λεκάνες ἀφήρεσαν.

This slideshow requires JavaScript.

Ἡ προστασία τῆς καταλήψεως ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ εἶναι πασιφανής.

Ὅλες οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπὸ τὴν κα Παπαχελᾶ καὶ ἀποτυπώνουν τὸ πόσο κατεστράφη ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους τῶν διαφόρων Μ.Κ.Ο. τὸ ἐν λόγῳ ξενοδοχεῖο.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιατί ἄδειασε τώρα τό «City Plaza»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Η κατάληψη και ξε-κατάληψη του City Plaza… το κράτος έχει συνέχεια. | ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Leave a Reply