Φοῦρνοι ἀφγανικοὶ κατὰ ἐλαιῶνος Μοριανῶν

Ἀφγανικοὶ φοῦρνοι…

…ἐναντίον Μοριανοὺ ἐλαιῶνος!!!

Οἱ ἀλληλέγγυοι νοιώθουν ἐνθουσιασμένοι γιὰ τὶς δεκάδες ὑπόγειες κατασκευὲς μέσα στὰ κτήματα τῶν Μοριανῶν.

Τὸ ὅτι γιὰ τὴν λειτουργία τοὺς κουτσουρεύονται δεκάδες δένδρα καθημερινῶς εἶναι ἁπλῶς μία ἐνοχλητικὴ λεπτομέρεια. Ὅπως ἐνοχλητικοὶ γιὰ τὶς ἀρχὲς εἶναι καὶ ὅσοι ἐντόπιοι ἀγανακτοῦν καὶ τολμοῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν.
Γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν ἐλαιόδενδρων, τοῦ τοπίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀναμνήσεών τους ἀπὸ τὰ χωράφια τῶν παππούδων τους

Ὁμὰς ἐρεύνης Μυτιλήνης

 

(Visited 620 times, 1 visits today)
Leave a Reply