Δίχως ὅρια ἡ τουρκολάγνα προπαγάνδα τῆς «ἁγίας οἰκογενείας» καὶ τῶν …φίλων της!!!

Ἄκουσα λοιπὸν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἐχθές, τὴν πρωινὴ συνέντευξη στὸν ΣΚΑΙ στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Ἄρεως Πορτοσάλτε, στὴν ὁποία ᾡμίλησε κάποιος κύριος, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὰ λεγόμενα, φαινόταν νὰ γνωρίζῃ πολὺ καλὰ τὰ τουρκικὰ πράγματα…
Συνεπῶς τὸν ἄκουσα μὲ αὐτιὰ τεντωμένα, ἐγὼ ὁ ἀδαής, διότι τέτοιους πεφωτισμένους ἀνθρώπους ὅταν μιλοῦν δημοσίως πρέπει νὰ τοὺς ἀκοῦμε γιὰ νὰ μαθαίνουμε κάτι περισσότερο…

Ἀνέφερε λοιπὸν αὐτὸς ὁ κύριος γιὰ τὸ ὅτι ἡ τουρκικὴ οἰκονομία ἀνακάμπτει, πράγμα ποὺ  μοῦ ἐφάνη περίεργο, καθὼς πέρυσιυ ὅλοι ἔλεγαν (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ΣΚΑΙ) πὼς θὰ καταστραφῆ ἐν τελῶς οἰκονομικὰ ἡ Τουρκία, ἐνῶ ἐν τέλει μία χαρὰ τὴν ἔβγαλε, καθαρὴ καὶ ἐνισχυμένη…

Ἀνεφέρθη στὴν «ἀπομόνωση τοῦ ἰσχυροῦ», ποὺ ναὶ μὲν εἶναι πλέον ἰσχυρὸς ἀλλὰ ἔχει καὶ πολλοὺς ἐχθροὺς (σ.σ. καὶ κανένα παιδάκι δὲν θέλει νὰ παίξῃ μαζύ του), διότι νὰ ξέρετε, ἡ Τουρκία στεναχώρησε πολλοὺς θεωρῶντας πὼς εἶναι ἀδικημένη, ποὺ ἐν μέρει (ὅπως εἶπε) δὲν εἶναι καὶ ἐντελῶς λάθος αὐτὸ νὰ τὸ πιστεύῃ…
Εἶναι ἀδικημένη, φίλοι μου, ἡ Τουρκία…

Βέβαια ἦταν ἀκριβοδίκαιος. Εἶπε πὼς καὶ ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ φταίει ποὺ οὐδέποτε ἔκατσε σοβαρὰ νὰ συζητήσῃ καὶ νὰ λύσῃ τὰ θέματα μὲ τὴν Τουρκία. Καὶ ἔχει δίκιο ἀγαπητοί μου. Ὅλα κι ὅλα! Ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχουμε συζητήση περὶ τῶν γκρίζων ζωνῶν, περὶ τῶν 120 ἀμφιλεγομενων νήσων μας, περὶ τῆς ἀναγνωρίσεως τουρκικῆς μειονότητος, περὶ τῆς συνεκμεταλλεύσεως τοῦ Αἰγαίου καὶ ἄλλα τέτοια… Γενικῶς, νὰ ξέρετε, ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης.

Ἄλλωστε αὐτὰ τονίζει καὶ ἡ κυρία Μπακογιάννη, ἡ ἀδελφή του Πρωθυπουργοῦ μας, μία ἔμπειρος πολιτικός, πρώην Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ποὺ γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸν ἀξιότιμο κο Ρεσὲπ Ταυὶπ Ἔρντοᾶν, ἀλλὰ νομίζω γενικότερα ὁλόκληρος ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη εἶναι ὑπὲρ μίας τέτοιας ὡρίμου ὀπτικῆς καὶ πολιτικῆς μὲ βάση τὴν συζήτηση καὶ ἀμοιβαία κατανόηση.

Στὸ τέλος τῆς συζητήσεως, περίμενα νὰ ἀκούσω τὸ ὄνομα τοῦ ὁμιλητου ὥστε νὰ γνωρίζω σὲ ποιὸν ὀφείλω αὐτὴν τὴν τόσο ἔγκυρο ἐνημέρωση καὶ συνεκράτησα τὸ ὄνομα Καρατζᾶς τῆς «Levant Partners»…

Τώρα γιὰ νὰ καταλάβετε, πῶς φθάνει κάποιος ὡς Διευθύνων Σύμβουλος μίας κάποιας ἐπενδυτικῆς ἑταιρείας νὰ μιλᾷ μὲ ἐλεύθερο χρόνο (περισσότερο δηλαδὴ κι ἀπὸ Ὑπουργοὺς ἢ Ὑφυπουργούς), σὲ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ πανελλαδικῆς ἐμβελείας, πρέπει νὰ σκάψῃ λίγο ἐπιφανειακὰ γιὰ νὰ καταλάβῃ.

Ὁ κύριος Βασίλειος Καρατζᾶς, εἶναι υἱὸς τοῦ Θεοδώρου Καρατζᾶ, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, διῳρισθέντος ὑπὸ τοῦ ἰδίου του πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Σημίτη, τὸ 1996 ἕως καὶ τὸ 2004 ὅταν καὶ ἀνεπαύθη.
Οἱ οἰκογένειες Καρατζὰ καὶ Ἀλαφούζου συνδέονται μὲ πολυετῆ φιλία. Ὁ Θεόδωρος Καρατζᾶς ἦταν ἐπὶ πολλὰ ἔτη νομικὸς σύμβουλος τοῦ Ἀριστείδου Ἀλαφούζου, πατρὸς τοῦ Γιάννη Ἀλαφούζου, ἐνῶ ἡ σύζυγος τοῦ Θεοδώρου Καρατζᾶ, εἶναι καὶ «νονὰ» ἑνὸς ἀπὸ τὰ δεξαμενόπλοια τῆς οἰκογενείας Ἀλαφούζου, οἰκογένεια ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἰδιοκτησία τῆς «Καθημερινῆς» καὶ τοῦ «ΣΚΑΙ».

Ὁ Θόδωρος Καρατζᾶς λοιπόν, πατὴρ τοῦ Βασιλείου, ἦταν, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Ἀριστείδης Ἀλαφοῦζος καὶ μετέφερε γραπτῶς ἡ «Καθημερινή», «μία ἀπὸ τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες τοῦ Σημίτου ὡς πρωθυπουργοῦ διότι ἀξιοποίησε τὸν Καρατζᾶ στὸ πηδάλιο τοῦ μεγαλυτέρου πιστωτικοῦ ἱδρύματος τῆς χώρας».

Βεβαίως, ὁ Θεόδωρος Καρατζᾶς εἶχε στενὴ φιλία καὶ μὲ τὴν οἰκογένεια Μητσοτάκη. Βλέπετε, ἐπὶ θητείας του ὡς Διοικητοῦ τῆς ΕΤΕ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐδιῳρίσθη Διευθύνων Σύμβουλος τῆς ἑταιρείας NBG (National Bank of Greece) Venture Capital τῆς ὁποίας τιτλοφορεῖται καὶ ὡς ἱδρυτὴς (δηλαδὴ ἡ ἑταιρεία ἱδρύθη γιὰ νὰ τὴν διοικήσῃ), θυγατρικῆς της ΕΤΕ, μὲ ἀντικείμενο τὴν «ἀγορὰ μετοχῶν ἑταιρειῶν ποὺ εἶχαν ἐπενδυτικὴ προοπτική». Αὐτά, τὸ 1999, λίγο πρὶν «σκάσῃ» τὸ σκάνδαλο τοῦ Χρηματιστηρίου. Ὅμως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε ἄλλη μίαν λαμπρὰ σελίδα στὸ βιογραφικό του.

Ἔτσι, ἐν τέλει, σήμερα ἀπολαμβάνουμε τὸν σχολιασμὸ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν ἀπὸ τὸν υἱὸ τοῦ Θεοδώρου Καρατζᾶ, τὸν Βασίλειο, ἄνευ χρονικοῦ περιορισμοῦ ἐκπομπῆς, νουθετούμενοι ἐθνικῶς, διότι δὲν κάτσαμε νὰ συζητήσουμε ἀκόμα βρὲ ἀδερφέ, γιὰ τὸ τί ἐπιθυμεῖ ὁ κύριος, μεγαλειότατος, σουλτάνος, αὐτοῦ ἐξοχότης Ρεσὲπ Ταγὶπ Ἔρντοᾶν (ἀποδίδεται μὲ τὴν πορτοσάλτεια προφορά, νὰ ‘ναι καλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ μᾶς μαθαίνει νὰ τὸ προφέρουμε σωστά, μὲ ἄψογο τουρκικὴ ἀξᾶν).

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *