Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἡ (ἑκάστοτε) κυβέρνησις

Οἱ παρἀνομες κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν μιλοῦν καὶ ἀσχολῶνται συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως μὲ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν προσφυγικὴ κρίση. Ἐκτὸς τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν ὑπάρχει προσφυγικὸ ἀλλὰ μόνο λαθρομεταναστευτικό, πρόκειται γιὰ προδοσία καὶ ἐπικοισμὸ τῆς Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ, τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζουν καὶ ἐντείνουν οἱ παράνομες καὶ μὴ πλειοψηφικὲς κυβερνήσεις, εἰδικὰ ἡ προηγουμένη, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις.

Ἡ κυβέρνησις μαζὺ μὲ τὴν κατασκευασμένη πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἐκλεγμένοι ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μαζὺ καὶ τὰ πληρωμένα ΜΜΕ, παπαγαλίζουν καθημερινῶς γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν «προβλημάτων» τῆς προσφυγικῆς κρίσεως. Τὴν κρίση αὐτὴν τὴν ἔφεραν αὐτοὶ καὶ ὄχι ὁ λαός, ὁ ὁποῖος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐδήλωνε τὴν ἀντίθεσή του μὲ κάθε τρόπο, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς ὁμάδες μισθοφόρων, Μ.Κ.Ο., ἐκπροσώπων τῆς θρησκείας καὶ καθαροαίμων ἀνθελλήνων ἀριστερῶν καὶ κομμουνιστῶν.

Τώρα διαλαλοῦν καθημερινῶς ὅτι «ἔχουμε» πρόβλημα καὶ πρέπει νὰ εὕρουμε λύσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ δοθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς πού ἔφεραν τὸ πρόβλημα.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ κάθε ἐπίπεδο πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἄμεσος καθαίρεσις τῆς παρανόμου καὶ μὴ πλειοψηφικῆς- ἤτοι ἀντιδημοκρατικῆς κυβερνήσεως – τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ποινῆς τῆς θανατικῆς καταδίκης καὶ παραδειγματικῆς τιμωρίας τῶν προδοτῶν, πού πῆραν τὴν διαχείρηση τοῦ κράτους παρανόμως, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ἀνομία καὶ προδοσία πρέπει νὰ ἐπισημαίνεται σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἀκόμη καὶ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς καθημερινότητος, στὴν ἀγορά, στὶς τράπεζες, στὰ καταστήματα, στὰ πάρκα καὶ στὸν δρόμο, ὅπου ὑπάρχει εὐκαιρία πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ συνειδητὴ γνώσις σὲ ὅλους ὅτι ἡ κυβέρνησις εἶναι ὁ πραγματικὸς ἐχθρός τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐγκατασταθῆ στὸ Σύνταγμα καὶ καταστρέφει συστηματικὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸ τὸν ἀφανισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἰδίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀναστάσιος Πατεράκης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἡ (ἑκάστοτε) κυβέρνησις

 1. Τὴν κρίση αὐτὴν τὴν ἔφεραν ΑΥΤΟΙ καὶ ὄχι ὁ λαός.

  Σωστα.
  Αλλα ο λαος εφερε ΑΥΤΟΥΣ στην διαχειρηση του κρατους.
  Κι οπως λενε στο μπακαλικο του χωριου μου …..μετα την απομακρυνση του ταμειου ουδεν λαθος αναγνωριζεται.

  • Σχετικῶς μὲ τὸ ἐὰν πράγματι ψηφίζουμε ἔχουμε τοποθετηθῆ πολλάκις. Μεγάλη πληγή…
   …πρὸ κειμένου νὰ αἰσθανόμεθα συνένοχοι σὲ κάτι ποὺ μόνοι τους ἀποφασίζουν, ὀργανώνουν καὶ τελικῶς ἐπιβάλλουν ὡς …δημοκρατικὴ ἐπιλογή!!!

Leave a Reply