Χριστουγεννιάτικος παραλογισμὸς

Στὸ ὄνομα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ τῶν Χριστουγέννων, σὲ ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ἰσλαμοποίηση ὁ Φιλίππου, δήμαρχος Καλυβίων σπατάλησε χρήματα τῶν δημοτῶν γιὰ τὴν τοποθέτηση ἑνὸς ἐκτρώματος στὸ Λαγονήσι στὴν εἴσοδο τῆς Λ. Καλυβίων.
Ἕνα κόκκινο χριστουγεννιάτικο δένδρο.

Ὁ κομμουνιστὴς δήμαρχος, πιστὸς σὲ κάθε προσπάθεια ἀπο-χριστιανοποιήσεως καὶ ἀφελληνισμοῦ, ἐπέλεξε γιὰ τὴν ὥρα ἕναν ἐνδιάμεσο τρόπο γιὰ τὸ 2020 ἔχοντας πιθανῶς κατὰ νοῦ κάτι πολὺ πιὸ δραστικὸ γιὰ τὰ ἑπόμενα Χριστούγεννα.

Αὐτὸ τὸ ἀντιαισθητικὸ ἐξάμβλωμα εὐθυγραμμίζεται μὲ ἐκεῖνο τὸ βδέλυγμα τοῦ ἀντιστοίχου δημάρχου Φαλήρου τοῦ 2018, ποὺ (κατὰ μίαν ἐκδοχὴ) οἱ πολῖτες (εὐτυχῶς) τελικῶς δὲν ἠνέχθησαν καὶ τὸ κατεδάφισαν. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Λαγονησίου καὶ Καλυβίων, βάζοντας ἕναν φραγμὸ στὴν μηδενιστικὴ τάση ποὺ ἐπιχειρεῖ ὕπουλα καὶ μεθοδευμένα ὁ Φιλίππου.

Ὁ Μπακογιάννης στὴν Ἀθήνα – τῆς γνωστῆς οἰκογενείας,-διαγκωνίζεται στὸν ἀγῶνα τῆς προδοσίας καὶ ἐξευτελισμοῦ τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῶν Ἑλλήνων προσφέροντας προκλητικῶς τὸν ἀριθμὸ 666 μὲ ὀριζόντια ἀνάπτυξη γιὰ νὰ μὴ γίνεται ἄμεσα ἀντιληπτός, στὸν φωτισμὸ τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος ἐπικαλεῖται ὅτι … δὲν φταίει διότι τὸν ἀνέθεσε ὅπως λέει σὲ ἄλλους καὶ δὲν ἤξερε.

Όταν ο κοσμοπολιτισμός του Δημάρχου οδηγῇ στὴν ἀπεμπόληση τοῦ ἐθνικοῦ χαρακτῆρος τῆς πόλεως: ὁ «Χριστουγεννιάτικος» στολισμὸς στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν δὲν ἔχει κάτι τὸ …ἑλληνικὸ κααὶ κάτι τὸ «χριστουγεννιάτικο»!!!
#Ἀθῆναι #Χριστούγεννα #Μπακογιάννης #ΝΔ

Ἀπὸ κοντὰ εἶναι χειρότερος πάντως.
Μπράβο @KBakoyannis!!!
Ἀπὸ τὴν τόση διαφήμιση γιὰ τὸν στολισμὸ τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ξεκίνησε τὸν Σεπτέμβριο, καταλήξαμε ἐδῶ.
Ἄξιος!!!
Μήπως νά ἑορτάζουμε τό ῥαμαζάνι γιά νά στολίσῃς;
#
Ἀθῆναι #μπακογιάννης

Τώρα ποὺ ξέρει νὰ δοῦμε, ἐὰν θὰ κάνῃ κάτι… 

Πατεράκης Ἁναστάσιος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *