Γιά νά ἐπιστρέψουν ἐπιστήμονες κόβονται οἱ βρούτσηδες;

Τάζουν τριχίλιαρα γιὰ νὰ γυρίσουν 500 ἄτομα πίσω, ὅταν οἱ ἴδιοι ἔβαζαν ὑποκατωτάτους μισθούς, γιὰ ἄτομα κάτω τῶν 25 ἐτῶν, ἐμείωναν τοὺς μισθοὺς γιὰ νὰ γίνουμε «ἀνταγωνιστικοί», ἰσοπέδωσαν τὴν ἀγορά, ἔβγαιναν καὶ ἔλεγαν ὅτι ἔχουμε ὑψηλοὺς μισθοὺς διότι στὴν Μολδαβία, ποὺ εἶναι δύο ὧρες μὲ τὸ ἀεροπλάνο, ἔχει μισθοὺς τῶν 200 εὐρῶ.

Ἔπεφταν τὰ μνημόνια βροχὴ καὶ γιὰ ἐννέα χρόνια ἀκούγαμε γιὰ τὸ σπάταλο δημόσιο, τὴν τελευταία Σοβιετία τῆς Εὐρώπης, τοὺς κρατικοδίαιτους ἐπιδοματούχους τοῦ Πορτοσάλτε ποὺ τὴν κουδουνοῦν ὅλην τὴν ἡμέρα, γιὰ νὰ ἔλθῃ ὁ φιλελὲς Βρούτσης τῆς μεγάλης φιλελευθέρας παρατάξεως γιὰ νὰ σκάῃ 2.000 τὸν μήνα σὲ ἑταιρεῖες ποὺ θὰ πάρουν ὑπαλλήλους ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Δῆθεν δηλαδὴ ὅτι πολεμᾶ τὸ drain brain… Αὐτὸς ποὺ ἐμείωνε τοὺς μισθοὺς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως γιὰ νὰ γίνουμε ἀνταγωνιστικοί.

Διορίσθε τοὺς πάντες καὶ μοιράσθε ἐπιδόματα στὶς ἑταιρεῖες, γιὰ νὰ βολέψουν μερκοὺς ΔΑΠίτες καὶ ΠΑΣΠίτες, ποὺ ἔχουν δουλέψη καὶ αὐτοὶ στὴν ΝΑΣΑ, δηλαδὴ ἔχει μπλούζα ἀπὸ τὸ gift shop τῆς διαστημικῆς ὑπηρεσίας.

Ἀντὶ νὰ δώσουν κάνα φράγκο στὴν ἔρευνα καὶ στὰ ἰνστιτοῦτα ποὺ δεινοπαθοῦν νὰ ἀναζητοῦν πόρους ἀπὸ χορηγίες στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συνεχίσουν τὸ ἐρευνητικό τους ἔργο καὶ ἔτσι οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ποὺ ἔχουν φύγη ἔξω, νὰ ἔχουν πραγματικὸ κίνητρο νὰ ἐπιστρέψουν, θὰ σκάη ὁ Βρούτσης δυχίλιαρα στὶς ἑταιρεῖες, δῆθεν γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ brain drain καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ γίνη θὰ εἶναι νὰ πληρώνῃ τοὺς μισθοὺς τὸ κράτος δαφόρων φαρμακευτικῶν καὶ ἄλλων εἰσαγωγικῶν ἑταιρειῶν.

Ζάβαλος Χάρης 

(Visited 340 times, 1 visits today)
Leave a Reply