Χαρὲς καὶ πανηγύρια μὲ τὶς ἀποφάσεις Βρούτση…!!!

Διατὶ προφανῶς ξεχάσαμε τὸ ποιὸν τοῦ (κάθε) βρούτση…

Διαβάσαμε λοιπὸν πὼς ἦλθε ὁ βρούτσης γιὰ νὰ καταργήσῃ, λέει, τὴν ἄνευ ὁρίων, κριτηρίων καὶ στοιχειώδους ἐρεύνης, ἀπόδοσιν ΑΜΚΑ στοὺς …«νεοέλληνες» τοῦ πSoros καὶ τῶν λοιπῶν δουλεμπόρων.

Ὁ βρούτσης τὰ λέει αὐτά. Αὐτὸς δῆλα δὴ ποὺ εἶναι μέλος κυβερνήσεως τοῦ πSoros…!!!

Οἱ ἀντιδράσεις ἐκ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ἀπερίγραπτες, ἀλλὰ δὲν θὰ σταθοῦμε ἐκεῖ σήμερα. Συνέχεια

Γεμίζει καὶ ἡ Πάρος ἀνεμογεννήτριες

Δὲν ἔχουν τὸν θεό τους ῥέ!!!

Τὰ ἀπίστευτα παραμύθια, ποὺ ἔφαγαν στὴν μάπα οἱ Παριανοί, γιὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀφήσουν νὰ γεμίσῃ ὁ τόπος τους μὲ ἀνεμογεννήτριες.

Τὸ σενάριο εἶναι προδιαγαγραμμένο, ὅπως ἀκριβῶς παίχθηκε καὶ στὴν Χαλκιφική, μὲ τὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ.
Οἱ ἀνεμογεννήτριες στὴν Πάρο θὰ τοποθετηθοῦν, ὁπωσδήποτε!
Συνέχεια

Ἡ ἐπίθεσις στὰ ἐργασιακὰ ἄρχισε

Ἡ ἐπίθεσις στὰ ἐργασιακὰ ἄρχισε1
Φαίνεται πως η επίσκεψη Γιούνκερ σηματοδοτεί αυτό που φοβόμασταν: η εκταμίευση της επομένης δόσεως και, φυσικά, η σχετική αξιολόγηση θα εξαρτηθούν από την πρόοδο που θα έχουμε κάνει στην μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Για να το πούμε με απλά λόγια, το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεδαφίσουμε όποιο εργατικό δικαίωμα έχει μείνει ακόμη όρθιο.
Οἱ 229 (κι ὄχι μόνον) ἐθνοπροδότες.

ΟΥΤΕ ἕνας πατριώτης μέσα στὴν βουλή τους, ποὺ προστατεύουν οἱ ΔΙΚΟΙ τους πράκτορες!!!2Διαχρονικὸν τὸ ἔγκλημα…
Γιὰ κάθε ἕναν, ποὺ θέλει νὰ διατηρῇ στὸ ἀρχεῖον του τὰ ὀνόματα τῶν συνειδητῶς ἐθελοδούλων, ποὺ ἀν τὶ νὰ αὐτοκτονήσουν οἱ ἴδιοι, μᾶς δολοφονοῦν, τὰ συγκεντρώσαμε ὅλα ἐδῶ.
Ἡ νέα γενοκτονία διαπράττεται ἐπισήμως ἀπὸ ἑλληνοφώνους, στρέφεται ἐναντίον μας καὶ ἀποφασίζεται ἐρήμην μας…
Συνέχεια

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν ...223!!!3Κανονικὰ αὐτὴ ἡ δημοσίευσις θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται «Νὰ ποιοὶ ἀποτελοῦν τὴν σημερινὴ συμμορία τῶν 300».
Ἐπεὶ δὴ ὅμως, ἀφ΄ ἑνός, κάποιοι πασχίζουν, τύποις, νὰ …διαφοροποιήσουν τὴν θέσιν τους, (καλὴν ὥρα ἡ Ζωὴ καὶ τὸ γιάν(ν)η), ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἄλλοι τὸ παίζουν …«παρόντες», νομιμοποιώντας οὐσιαστικῶς τὴν ἀτιμία, τὴν ἀντισυνταγματικότητα καὶ τὴν καταπάτησιν κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος, ἄς τοὺς πιάσουμε ἕναν ἕναν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐδῶ τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτερο κι ὄχι τὸ ἐπιφανειακῶς οἰκονομικό. Συνέχεια

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (β)

Εἰδικοὶ σύμβουλοι λοιπόν…
Εἰδικη κατηγορία …«ἀνθρώπων».
Συνήθως, κατὰ ἕναν …«περίεργον» τρόπο, προέρχονται ἀπὸ τὰ ἴδια ἀκριβῶς μαγαζάκια τῆς Νέας Τάξεως… Εἶτε αὐτὰ λέγονται «ἵδρυμα Λεβύ», εἶτε λέγονται ΔΝΤ, εἶτε τραπεζικὸς τομέας, εἶτε…
…Ἀφῆστε…
Ἀκόμη εἶναι νωρὶς γιὰ νὰ μάθουμε τὰ πάντα…
Σιγὰ σιγὰ ξετυλίγεται τὸ κουβᾶρι…
Συνέχεια