Τὰ παρασκήνια τοῦ ΚΚΕ


Βιβλίο μὲ θέμα «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ», ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1953 ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο καὶ πρώην (προσοχή!!!) Γενικὸ Γραμματέα καὶ βουλευτὴ τοῦ ΚΚΕ Ἐλευθέριο Σταυρίδη.

Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο τὸ πρώην ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ ΚΚΕ ξεσκεπάζει μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική του ἐμπειρία καὶ τὰ προσωπικὰ τοῦ ἀρχεῖα τὰ ὅσα διεδραματίζοντο ἐντὸς τοῦ ΚΚΕ κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ΚΚΕ ἕως τὸ 1950, μὲ τὶς ἐσωτερικὲς διαπλοκές, δολοφονίες διαφωνούντων, τὸν χαφιεδισμὸ μεταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ, τὴν ὑφαρπαγὴ περιουσιῶν καὶ τὴν ἀναζήτηση εὐκόλου πλουτισμοῦ, τὶς προδοσίες καὶ τὶς συνωμοσίες ποὺ διέπραξαν τόσο μὲ τὸν ἁπλὸ κόσμο ὅσο καὶ μὲ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, τὶς προδοτικὲς συμφωνίες ποὺ εἶχαν μὲ ὅμορα κράτη γιὰ τὴν ἀποκοπὴ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπο Ἑλλάδα, τὴν ἐξαπάτηση τοῦ ἁπλοῦ κόσμου νὰ κατεβῇ σὲ ἀγῶνες, γνωρίζοντας ἡ ἑκάστοτε ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ πὼς ἐξ ἀρχῆς οἱ ἀγῶνες αὐτοὶ ἦσαν ἄνευ οὐσίας καὶ κατεδικασμένοι καί, φυσικὰ τὸ τί ῥόλο ἔπαιξε ὁ ἑκάστοτε Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ ἀπὸ τὸ 1923 ἕως καὶ τὸν Ζαχαριάδη καὶ ἰδίως ὁ Ζαχαριάδης, τὰ ἀνθελληνικὰ συμφέροντα ποὺ ἐξυπηρετοῦσε ποὺ δὲν ἦταν ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὅριζε ὁ Στάλιν .
(δωρεὰ κ.Χατζῆ Ἀλέξανδρου).

Κανέλλος Ντόντος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Τὰ παρασκήνια τοῦ ΚΚΕ

Leave a Reply