Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.

This week Stephen Helfer and Paul Neff discuss non-compliance with smoking bans in Greece, globalism, and honor Smoker of the Week Richard Eberhart, an American poet who said “My experience is that smoking is conducive to a meditative state of serenity and contemplation.”

Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, στὸ Καίμπριτζ (Βοστώνη, Μασσαχουσέτη) – ναί, μέσα στὴν περίφημη Puritan Zone! – εἰδικὴ ἀναφορὰ στοὺς …ἀνυποτάκτους Ἕλληνες.

Αὐτὰ γιὰ νὰ μαθαίνουν κάποιοι νεώτεροι, τὶ εἶναι ἡ χώρα μας, καὶ τὶ ἐμπνέει, διαχρονικὰ καὶ σὲ κάθε ἐποχή.

Μπορεῖ μερικοὶ δυτικοραγιάδες χατζατζάρηδες νὰ ἐκθειάζουν τόσα χρόνια τοὺς «πεπολιτισμένους ξένους, ποὺ ἀπηγόρευσαν τὸ κάπνισμα» καὶ νὰ πετοῦν τὴν συνήθη χολή τους κατὰ τῶν «κακῶν ἀπολιτίστων ἑλληναράδων», ἀλλὰ ἐβιάσθησαν καὶ θὰ ἀτυχήσουν.

Φρούριον

ΥΓ: Γενικότερα θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ ….Ἕκτη φάλαγγα ἐβιάσθη πολὺ καὶ σὲ πολλὰ αὐτὰ τὰ χρόνια, παρασυρομένη ἀπὸ τὸν συνήθη ζῆλο της νὰ (ξανά) ἐκθειάσῃ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τῶν γνωστῶν βαρβάρων ποὺ τόσο θαυμάζει.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply