Φυσικὴ ἐξέλιξις «παιδιῶν τῆς Χούντας» ὁ κομμουνισμός…

Ξέρετε ποιά εἶναι ἡ μανδάμ;;;;

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ Χουντικοὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν «τὸ δικό μας παιδί»

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔγινε Καραμανλικιά…
Ἀκολούθησε μία πορεία στὸ ΚΟΔΗΣΟ καὶ κατέληξε νὰ γίνῃ μεγίστη Χριστιανοπατριώτισσα Πασιονάρα τοῦ Κ.Κ.Ε…

Βέβαια ἡ ἔκδοσις τοῦ περιοδικοῦ εἶναι τοῦ 1992…

Ναὶ ἡ Γαρυφαλιᾶ εἶναι ἡ «Γαρούφω», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσαν στὴν οἰκογένειά της.

Ἐμεὶς τὴν μάθαμε μὲ τὸ «καλλιτεχνικό» της, Λιάνα.
Λιάνα Κανέλλη…

Ἂ ῥὲ χρόνε ἀλήτη….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Καλά… Ἔτσι κομμουνιστὴς γίνομαι κι ἐγώ…
Ἀχὰ χὰ χά…

Κι ὅλο σκέπτομαι τὴν πολιτική της πορεία: Ἡ Γαρουφαλλιά, «τὸ δικό μας παιδί» (χουντικοί), ἡ «Λιάνα μου» (Κ. Καραμανλῆ), ἡ «κυρία Λιάνα Κανέλλη» (Γ. Πεσματζόγλου – ΚΟΔΗΣΟ), ἡ «πασιονάρα τοῦ Περισσοῦ» (Κ.Κ.Ε.).

 

(Visited 963 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φυσικὴ ἐξέλιξις «παιδιῶν τῆς Χούντας» ὁ κομμουνισμός…

Leave a Reply