Φυσικὴ ἐξέλιξις «παιδιῶν τῆς Χούντας» ὁ κομμουνισμός…

Ξέρετε ποιά εἶναι ἡ μανδάμ;;;;Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ Χουντικοὶ τὴν ἀποκαλοῦσαν «τὸ δικό μας παιδί»

Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔγινε Καραμανλικιά…
Ἀκολούθησε μία πορεία στὸ ΚΟΔΗΣΟ καὶ κατέληξε νὰ γίνῃ μεγίστη Χριστιανοπατριώτισσα Πασιονάρα τοῦ Κ.Κ.Ε…

Βέβαια ἡ ἔκδοσις τοῦ περιοδικοῦ εἶναι τοῦ 1992…

Ναὶ ἡ Γαρυφαλλιᾶ εἶναι ἡ «Γαρούφω», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσαν στὴν οἰκογένειά της.

Ἐμεὶς τὴν μάθαμε μὲ τὸ «καλλιτεχνικό» της, Λιάνα.
Λιάνα Κανέλλη…

Ἂ ῥὲ χρόνε ἀλήτη….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Καλά… Ἔτσι κομμουνιστὴς γίνομαι κι ἐγώ…
Ἀχὰ χὰ χά…

Κι ὅλο σκέπτομαι τὴν πολιτική της πορεία: Ἡ Γαρουφαλλιά, «τὸ δικό μας παιδί» (χουντικοί), ἡ «Λιάνα μου» (Κ. Καραμανλῆ), ἡ «κυρία Λιάνα Κανέλλη» (Γ. Πεσματζόγλου – ΚΟΔΗΣΟ), ἡ «πασιονάρα τοῦ Περισσοῦ» (Κ.Κ.Ε.).

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φυσικὴ ἐξέλιξις «παιδιῶν τῆς Χούντας» ὁ κομμουνισμός…

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *