Ξεχνώντας τὴν …ἔχθρα!!!

Ὁ Ἀριστείδης, ποὺ ἦταν ἐχθρὸς τοῦ Θεμιστοκλέους, ὅταν μαζὺ μὲ ἐκεῖνον ἐστάλη ἔξω ἀπο τὴν Ἀθῆνα, ὡς μέλος πρεσβευτικῆς ἐπιτροπῆς, εἶπεν:

«Ὤ Θεμιστοκλέους, θέλει νά ἀφίκομεν τήν ἔχθρα μας στά σύνορα τῆς Πατρίδος, ὅταν δέ ἐπιστρέψωμεν, ἐὰν νομίζῃς ὅτι πρέπῃ, νά τήν ξαναπάρωμεν;»

Ἠθικὰ Πλουτάρχου

Διὰ τὴν μεταγραφὴ
Πανορμίτης Σπανὸς

 Ἄγαλμα τοῦ Ἀριστείδου στὸ Μουσεῖο Βατικανοῦ

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply