Ξεχνώντας τὴν …ἔχθρα!!!

Ὁ Ἀριστείδης, ποὺ ἦταν ἐχθρὸς τοῦ Θεμιστοκλέους, ὅταν μαζὺ μὲ ἐκεῖνον ἐστάλη ἔξω ἀπο τὴν Ἀθῆνα, ὡς μέλος πρεσβευτικῆς ἐπιτροπῆς, εἶπεν:

«Ὤ Θεμιστοκλέους, θέλει νά ἀφίκομεν τήν ἔχθρα μας στά σύνορα τῆς Πατρίδος, ὅταν δέ ἐπιστρέψωμεν, ἐὰν νομίζῃς ὅτι πρέπῃ, νά τήν ξαναπάρωμεν;»

Ἠθικὰ Πλουτάρχου

Διὰ τὴν μεταγραφὴ
Πανορμίτης Σπανὸς

 Ἄγαλμα τοῦ Ἀριστείδου στὸ Μουσεῖο Βατικανοῦ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply