Χρήσιμες κι ἀναγκαῖες …προπαγάνδες!!!

Παλαιὸ (ἀπὸ τὸ 2013) ἀλλὰ ἐπίκαιρο. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἔχοντες μνήμη χρυσοψάρου…

Ἡ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι σωστή, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ὑπάρχει κλιματικὴ ἀλλαγή!

Στὸν ἴδιο τόνο μὲ τὴν Ἡνωμένη μας Εὑρώπη εἶχε κινηθεῖ καὶ τὸ IPCC, συγκαλώντας ἐπείγουσα σύσκεψη γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ διαχειρισθοῦν τὴν νέα «κρίση»….
Δηλαδὴ πῶς θὰ διαχειρισθοῦν τὴν πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τοῦ ὅτι ἔλεγαν ἀνοησίες ἐπὶ σωρείας ἐτῶν.
Κι εὐρέθη ἡ λῦσις!!!
Στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 2013 ἔβγαλαν μίαν ἐπίσημο ἀνακοίνωση, τὸ νόημα τῆς ὁποίας, συνοπτικῶς, ἦταν τὸ ἐξῆς:

«Ἀπὸ τότε ποὺ ἀρχίσαμε, τὸ ’90, κάναμε λάθος γιὰ τὴν Ἀρκτική, κάναμε λάθος γιὰ τὴν Ἀνταρκτική, κάναμε λάθος γιὰ τὴν τροπικὴ τροπόσφαιρα, κάναμε λάθος γιὰ τὴν ἐπιφάνεια, κάναμε λάθος γιὰ τοὺς τυφῶνες, κάναμε λάθος γιὰ τὰ Ἰμαλάια, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὰ σύννεφα καὶ εἴμαστε ἄχρηστοι ἐπάνω στὶς τοπικὲς κλιματικὲς τάσεις.
Μὲ βάση ὅλα τὰ παραπάνω, ἔχουμε τεραστία ἐμπιστοσύνη στὶς ἰκανότητές μας καὶ εἴμαστε 95% σίγουροι ὅτι ἔχουμε δίκαιον.

Ὅποιος διαφωνεῖ μαζύ μας, τὰ παίρνει ἀπὸ «εἰδικὰ συμφέροντα» καὶ κυρίως τὶς καπνοβιομηχανίες.»

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply