Ἐγνώριζαν οἱ Μινωΐτες τόν καπνό;

Οἱ Μινωίτες εἴχαν μεταφέρει καπνὸ καὶ χαλκὸ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ, 3.700 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστόφορο Κολόμβο.

Οἱ Μινωίτες εἶχαν μεταφέρει καπνὸ ἀπὸ τὴν Ἀμερική.
Ἕνα ἔντομό ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν καπνὸ εὑρέθη θαμμένο στὴν ἠφαιστειακὴ στάκτη περὶ τὸ 1450 π.Χ. στὸ σπίτι ἑνὸς ἐμπόρου, στὸ Ἀκρωτήρι τῆς Θῆρας. Ὀνομάζεται Lasioderma Serricorne καὶ ἐνδημεῖ στὴν Ἀμερική. Συνέχεια

Ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις;

Ξανάρχισαν τὰ ψέμματα πάλι, περὶ αὐξήσεως τῆς τιμῆς στὸ τομπάκο, δῆθεν γιὰ ἰατρικὰ νοσήλεια. Ἄς ἀφήσουμε τὸ ὅτι τὸ τομπάκο εἶναι μία ἐντελῶς ἀκίνδυνη οὐσία καὶ ἂς ἀφήσουμε τὸ ὅτι ὅσοι καπνίζουν ἐπιβαρύνονται μὲ ἐπιπλέον εἰδεχθὴ φορολογία. Θὰ σταθῶ μόνον στὸν ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ὅτι τάχα οἱ ἐπιπλέον φόροι καλύπτουν τὰ ἐπιπλέον κόστη ὑγείας ποὺ δῆθεν προκύπτουν γιὰ τοὺς καπνιστές.
Ὡραῖα, μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀναλυτικὰ τὰ στοιχεῖα τῶν τελευταῖων 10 ἐτῶν γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς ξοδεύονται οἱ φόροι τοῦ τομπάκο ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις; Καὶ νὰ διαπιστώσουμε ὅτι μέχρι τελευταίου σέντ ἔχουν δοθεῖ ἀποδεδειγμένα γιὰ νοσήλεια ἀσθενῶν ποὺ ἀποδεδειγμένα εἶχαν ἀρρωστήσει ἀπὸ τὸ …κάπνισμα (ὄχι ἄλλα αἴτια, ὄχι εἰκασίες, ἀποδεδειγμένα λέγω), Συνέχεια

Ὁ Κολόμβος ἔφερε τό καλαμπόκι; Ἤ ὄχι;

Νὰ πῶς μᾶς δουλεύουν ἄγρια…
Τὸ καλαμπόκι, λὲν ὅλα τὰ βιβλία, ὅ,τι τὸ ἔφερε ὁ Κολόμβος ἀπὸ τὴν Ἀμερική, πρὶν ἑξακόσια χρόνια.
Δεῖτε τὴν παραπάνω φωτογραφία, μὲ καλαμπόκι ἀπὸ τὴν Πομπηΐα. Συνέχεια

Τὸ 84% τῶν μὴ καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ ἀσθένειες σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα.

Εἶναι πολὺ ἀστεῖο:
Τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν Doll’s Doctors Study δείχνουν ὅτι:
Τὸ 84% τῶν βαρέων καπνιστῶν πεθαίνουν ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἀναφέρονται ὡς τάχα «σχετικὲς μὲ τὸ κάπνισμα» ἐνῶ τὸ Συνέχεια