Ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ

«Πολὺ καλή», ὅπως ἐπισήμως ἀνεκοινώθη, ἦταν ἡ πρώτη τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Τρᾶμπ – Νετανιάχου.
Μάλιστα ὁ Ντόναλτ Τρᾶμπ προσεκάλεσε τὸν Μπένιαμιν Νετανιάχου νὰ τὸν ἐπισκεφθῇ στὴν Οὐάσιγκτον τὸν Φεβρουάριο. Θέμα συζητήσεως τῆς ἐσπευσμένης ἐπικοινωνίας ἡ «ἀντιμέτωπισις τῆς ἀπειλῆς τοῦ Ἰρᾶν», τὴν ἀνερχομένη καὶ μοναδικὴ πλέον μεγάλη δύναμη τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ τὶς ὑπόλοιπες «ἐφρόντισαν» νὰ τὶς διαλύσουν. Συνέχεια

Ὑποβιβάζοντας τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδον τοῦ κτήνους…

Ὑποβιβάζοντας τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδον τοῦ κτήνους...

Ἄνθρωπος-Δοῦλος…
Δοῦλος-Ἄνθρωπος…
Πόσο μεγάλη ἤ μικρὰ διαδρομή ἀπαιτεῖται γιά νά μεταβῇ κάποιος ἀπό τήν μία στήν ἄλλην κατάστασιν;

Δυστυχῶς ἐλαχίστη. Ὄχι διότι ἀδυνατεῖ ἡ ἀνθρωπότης, συνολικῶς, ἀλλὰ διότι ἔχει ἐκπαιδευθεῖ, αἰῶνες τώρα, νὰ ὑπηρετῇ.
Ἄλλος ὑπηρετεῖ τὸν ἀφέντη του, ἄλλος τὴν δημοκρατία του κι ἄλλος τὸν …λογαριασμό του.
Αύτό, φαινομενικῶς, ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὴν ἐλευθέρα βούλησιν.
Μά πόσο ἀνεπτυγμένη εἶναι κι αὐτή;

Συνέχεια

Πῶς εὑρέθησαν οἱ Μαίανδροι στήν Λατινική Ἀμερική;

Ἀρχαιολογικὸ Μνημεῖο στὴν Mitla τοῦ Μεξικοῦ.

Δεῖτε τοὺς Μαιάνδρους.
Ὁ Μαίανδρος ἤταν σύμβολο ἑλληνικό.
Πῶς εὑρέθη ἐκεῖ; Συνέχεια

Κώστας Μπαλάφας, ὁ Ἠπειρώτης φωτογράφος

Κώστας Μπαλάφας, ὁ Ἠπειρώτης φωτογράφος 1 Κυριακὴ 9 Ὀκτώβρη 2011, ἒφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ μεγάλος δάσκαλος τῆς Ἑλληνικῆς φωτογραφίας, ὁ Κώστας Μπαλάφας. Ὁ φωτογράφος τοῦ κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ, ὁ ἂνθρωπος ποὺ ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὑπηρέτησε μὲ καλλιτεχνικὴ συνέπεια χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ σκοπιμότητες. Συνέχεια

Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Γραικός

Ὁ Νικόλαος Κεφαλᾶς (1763/70 – 1850) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ζάκυνθο ὃπου καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα κοντὰ στὸν Ἀντώνιο Μαρτελάο καὶ τὸν δυτικὸ ἱερωμένο Νικολὸ Ρενῶ. Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία θὰ στραφῇ στὴ θάλασσα καὶ τὸ ἐμπόριο, ἀρχικὰ ὡς ναύτης καὶ ἀργότερα ὡς καπετάνιος σὲ δικὸ του πλοῖο, πραγματοποιῶντας ἀρκετὰ ταξίδια στὴ Μεσόγειο θάλασσα.

Στὰ 1809/10 θὰ βρεθῇ στοὺς Παξοὺς –ποὺ τότε εὑρίσκοντο ὑπὸ γαλλικὴ κατοχή- σὲ μία προσπάθεια ἐκδιώξεως ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς γαλλικῆς φρουρᾶς. Ἒχοντας παρουσιασθεῖ ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἂγγλου ἀρχιστράτηγου Ὂσβαλντ καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν τοπικῶν ἀρχόντων θὰ καταφέρη νὰ διώξῃ τὴν γαλλικὴ φρουρὰ καὶ νὰ ὑψώσῃ τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὴν περιοχή. Συνέχεια

Μία μυστηριακὴ βυθισμένη πόλις.

Ἀρχαία πόλις κάτω ἀπό τό Τρίγωνον τῶν Βερμούδων;


Στὸν βυθὸ τοῦ ὠκεανοῦ, στην περιοχὴ τοῦ Τριγώνου τῶν Βερμούδων, μιὰ ὁμάδα Καναδῶν ἐπιστημόνων ἐντόπισε πρόσφατα μιὰ χαμένη πόλη. Συνέχεια