Ῥωσσο-ἀμερικανικός πόλεμος ἔρχεται στήν περιοχή μας;

Θέλετε νά ξέρετε τόν λόγο γιά τὸν ὁποῖον «καίγονται» οἱ Ἀμερικανοί καὶ πιέζουν ἀφόρητα τήν Ἑλλάδα, γιά νά κλείσῃ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, ὡστέ νά μπορέσουν τά Σκόπια νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ; 

Στὸ «Camp bondsteel» ἢ ἡ«Grand Dame» (ἡ Μεγάλη Κυρία) εἶναι ἡ ἀπάντησις.

Συνέχεια





Ὑπόθεσις Novartis

Σχετικὰ λοιπὸν μὲ τὴν ὑπόθεση Novartis…
Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρείες, φυσικὰ κι ἐχρησιμοποίησαν ἀθέμιτες πρακτικές, ὅπως κάνουν πάντα καὶ παντοῦ, ἐἰδικὰ στὴν χώρα μας,ποὺ εἶναι ἀνοχύρωτος θεσμικὰ σὲ παρόμοιες ἐπιθετικὲς τακτικές.

Συνέχεια





Γιατί τόσες ταὐτόχρονες ἀπειλές κατά τῆς Ἑλλάδος σήμερα;

Ἀλλὰ δὲν φαίνεται κάποιος νὰ ἀνησυχῇ ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ «σύμπτωση» τοῦ ὅ,τι ἡ Ἑλλὰς βάλλεται, ταὐτοχρόνως, ἀπὸ Σκοπιανούς, Ἀλβανοὺς καὶ Τούρκους!!!

«Σύμπτωσις», πού, οὔτως ἢ ἄλλως, παραπέμπει στὴν Τουρκία, ἐκ τῶν πραγμάτων, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ ἀπειλεῖ καθημερινῶς τοὺς «γκιαούρηδες» μὲ πόλεμο ἢ μὲ σπάσιμο τῶν ποδιῶν τους.

Καὶ εἶναι ἡ Τουρκία αὐτὴ ποὺ θὰ ἐπωφεληθῆ ἀπὸ μία ἀκόμη «ἀλυτρωτική» ψῆφο (πέραν τῆς Ἀλβανίας), σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, μέσα στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκη Ἕνωση. Συνέχεια





Ὑπὸ ἀπόσυρσιν ὁ Ὁλλανδὸς πρέσβυς ἀπὸ τὴν Τουρκία

Σὲ ἀπόσυρση τοῦ Ὁλλανδοῦ πρέσβεως ἀπὸ τὴν Τουρκία ὁδήγησε ὁ «τσαμπουκάς» τοῦ Σουλτάνου μὲ τοὺς Ὀλλανδούς!

Συνέχεια





Διεθνὴς κοινότης καὶ αἴσθημα «δικαίου»

Ἄκρως ἐνδιαφέροντα καὶ ἐκπαιδευτικὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν τελευταῖα στὴν γειτονιά μας.

Τὸ 1974, ἡ Τουρκία τοῦ Ἐτσεβὶτ (Mustafa Bulent Ecevit) εἰσέβαλε στὴν Κύπρο μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία «Ἀττίλας», ἐπικαλουμένη τὴν Συνθήκη τῆς Ζυρίχης περὶ ἐγγυητριῶν δυνάμεων.

Συνέχεια





Γερμανικὰ (σύγχρονα) πειράματα

Σοκαριστικὲς διαστάσεις παίρνει τὸ σκάνδαλο μὲ τὰ πειράματα τῶν γερμανικῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν στὴν Γερμανία!

Συνέχεια