Φαινόμενον πεταλούδας

Τὸ «φαινόμενο τῆς πεταλούδας» μου ἦλθε στὸν νοῦ παρακολουθῶντας τὶς σκηνὲς ἀποκαλύψεως ποὺ φθάνουν ἀπὸ τὴν «μακρυνὴ» Κίνα μετὰ τὴν ἐπιδημία τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ.

«Τὸ φαινόμενο τῆς πεταλούδας εἶναι μία ποιητικὴ μεταφορά, στὴν θεωρία τοῦ χάους γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς εὐαίσθητης ἐξαρτήσεως ἑνὸς συστήματος ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες. Σύμφωνα μὲ μία ἀπὸ τὶς διατυπώσεις, λέγεται ὅτι «ἐὰν μία πεταλούδα κινήσῃ τὰ φτερά της στὸν Ἀμαζόνιο, μπορεῖ νὰ φέρῃ βροχὴ στὴν Κίνα».
(Βικιπαίδεια)

Ἐὰν τώρα καί, σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία, μία «πεταλούδα» δύναται, ἔστω καὶ θεωρητικῶς, νὰ ἐπιδρᾷ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὶς ὑπόλοιπες περιοχὲς τῆς γής…

Φαντασθεῖτε τί ἐπιδράσεις μπορεῖ νὰ ἔχῃ στὴν ζωὴ καὶ στὴν καθημερινότητά μας ὁ θανατηφόρος αὐτὸς ἰός.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply