Χώρα τῆς …διασκεδάσεως!!!

Ἡ Ἑλλὰς κερδίζει τὸ ὀλλανδικὸ βραβεῖο Reisgraag 2020 γιὰ τὸν καλλίτερο προορισμὸ τῆς κατηγορίας «Διασκέδασις».

Γιὰ τὸ ἔτος 2019 ἡ χώρα μας ἔσπασε τὸ φράγμα τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἐπισκεπτῶν ἐνᾦ γιὰ τὸ 2020 προβλέπεται ῥεκὸρ ἀφίξεων ἀπὸ τὴν χώρα τῆς τουλίπας!
Αὐτὸ προέκυψε κατὰ τὴν πρόσφατο τουριστικὴ ἔκθεση τῆς χώρας, τὸ «Vakantiebeurs 2020» στὴν Οὐτρέχτη, ὅποὺ ἡ Ἑλλὰς ἀνεδείχθη ὡς ὁ καλλίτερος προορισμὸς διασκεδάσεως ἀπὸ τὴν τουριστικὴ πλατφόρμα Reisgraag.nl.
Συνέχεια

Ζητοῦν μὲ θράσος μυρίων πιθήκων τὰ ὑπολείμματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος

Στὴν χώρα τοῦ Jus solis, οἱ ἀναίσχυντοι Νεοέλληνες, ποὺ δὲν ἔχουν ὁποιοδήποτε δικαίωμα πλέον νὰ λέγονται «Ἕλληνες», ζητοῦν μὲ θράσος μυρίων πιθήκων τὰ ὑπολείμματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος! Συνέχεια

Ἐπιτύχαμε ὡς γένος ἀλλὰ ἀποτύχαμε ὡς κράτος.

— Ζητεῖται ἡ γνώμη σας, κύριε Ἐλύτη, ἡ ἐντελῶς ἀνεπιφύλακτη καὶ ἀδέσμευτη, ἐπάνω σὲ ὅ,τι θεωρεῖτε ὡς τὴν πιὸ κεφαλαιώδη κακοδαιμονία τοῦ τόπου. Ἀπό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μᾶς λείπει; Ποιά θά ὀνομάζατε «πρώτη μάστιγμα» τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς;
Συνέχεια

Κοινωνία ἐνδεδυμένη ἀρλεκινικά…

Κοινωνία ἡ ὁποία ἐπέταξε τὴν φουστανέλλα προχθὲς καὶ ἐφόρεσεν εὐρωπαϊκά.
Κοινωνία ἡ ὁποία ἐπέταξεν συγχρόνως κάθε ἰδέαν καὶ αἴσθημα ἑλληνικὸν καὶ ἤρπασε κάθε φραγκικόν.
Συνέχεια

Κρίμα, κρίμα τὸ παλληκάρι…

Κρίμα, κρίμα τὸ παλληκάρι...Διάβασα λοιπὸν κι ἐγὼ γιὰ τὰ περὶ ταὐτοποιήσεως τοῦ δολοφόνου.
Μάλιστα ἐμφανίζονται τώρα πιὰ ἀκόμη καὶ φωτογραφίες του, στὸ διαδίκτυο, ποὺ πράγματι, πολὺ μὲ προβληματίζουν.
Ἕνας νέος ἄνθρωπος ποὺ κατέστρεψε τὴν ζωή του καὶ ἔστειλε στὸν θάνατο δύο ἐπίσης νέους ἀνθρώπους…
Τί μποροῦμε λοιπόν νά σκεφθοῦμε γιά αὐτό τό παλληκάρι πού ἔβαψε τά χέρια του μέ αἷμα συνανθρώπων του; Συνέχεια