Ἐπιτύχαμε ὡς γένος ἀλλὰ ἀποτύχαμε ὡς κράτος.

— Ζητεῖται ἡ γνώμη σας, κύριε Ἐλύτη, ἡ ἐντελῶς ἀνεπιφύλακτη καὶ ἀδέσμευτη, ἐπάνω σὲ ὅ,τι θεωρεῖτε ὡς τὴν πιὸ κεφαλαιώδη κακοδαιμονία τοῦ τόπου. Ἀπό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μᾶς λείπει; Ποιά θά ὀνομάζατε «πρώτη μάστιγμα» τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς;

— Ἀπό τί πάσχουμε κυρίως; Θὰ σᾶς τὸ πῶ ἀμέσως: ἀπὸ μία μόνιμο, πλήρη καὶ κακοήθη ἀσυμφωνία μεταξὺ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας καὶ τοῦ «ἤθους» ποὺ χαρακτηρίζει τὸν βαθύτερο ψυχικὸ πολιτισμὸ τοῦ σημερινοῦ λαοῦ, στὸ σύνολό του! Ὁ λαὸς αὐτὸς κατὰ κανόνα ἐκλέγει τὴν ἡγεσία του. Καὶ ὅμως, ὅταν αὐτὴ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας –εἴτε τὴν ἀριστοκρατία ἐκπροσωπῇ, εἶτε τὴν ἀστικὴ τάξη, εἶτε τὸ προλεταριᾶτο-,  κατὰ ἕναν μυστηριώδη τρόπο ἀποξενώνεται ἀπὸ τὴν βάση, ποὺ τὴν ἀνέδειξε καὶ ἐνεργεῖ σὰν νὰ εὑρίσκετο στὸ Τέξας ἤ στὸ Οὐζμπεκιστάν!!!

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐπέτυχε ὡς Γένος ἀλλ’ ἀπέτυχε ὡς Κράτος.

Μία σπάνια συνέντευξις τοῦ Ὀδυσσέως Ἐλύτη
Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξις ἐδῶ.
Μνῆμες Ἑλλάδος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἐπιτύχαμε ὡς γένος ἀλλὰ ἀποτύχαμε ὡς κράτος.

  1. Ο ΘΥΜΟΣΟΦΟΣ ΛΑΟΣ, ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ , ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΗ … ΛΑΛΙΑ, ΄ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ … ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ‘ .

    ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΡΩΕΙ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΆΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ .

    Ο ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ Ο ΠΙΟ … ΕΞΥΠΝΟΣ ΛΑΟΣ, … ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ … ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ … ΑΥΤΟΓΚΩΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ … ΔΙΑΙΤΗΤΗ .

    … ΕΙΝΑΙ … ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΗ, όπως θα έλεγε κι ο … Αλεξανδρινός .

    DR A

Leave a Reply