Χώρα τῆς …διασκεδάσεως!!!

Ἡ Ἑλλὰς κερδίζει τὸ ὀλλανδικὸ βραβεῖο Reisgraag 2020 γιὰ τὸν καλλίτερο προορισμὸ τῆς κατηγορίας «Διασκέδασις».

Γιὰ τὸ ἔτος 2019 ἡ χώρα μας ἔσπασε τὸ φράγμα τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἐπισκεπτῶν ἐνᾦ γιὰ τὸ 2020 προβλέπεται ῥεκὸρ ἀφίξεων ἀπὸ τὴν χώρα τῆς τουλίπας!
Αὐτὸ προέκυψε κατὰ τὴν πρόσφατο τουριστικὴ ἔκθεση τῆς χώρας, τὸ «Vakantiebeurs 2020» στὴν Οὐτρέχτη, ὅποὺ ἡ Ἑλλὰς ἀνεδείχθη ὡς ὁ καλλίτερος προορισμὸς διασκεδάσεως ἀπὸ τὴν τουριστικὴ πλατφόρμα Reisgraag.nl.

Οἱ Ὀλλανδοι τουριστικοὶ πράκτορες ἔδειξαν ἰδιαιτέρα προτίμηση στὴν Ἑλλάδα, δηλώνοντας ὅτι οἱ μέχρι τώρα κρατήσεις παρουσιάζουν αὔξηση, σὲ σχέση μὲ τὶς ἀντίστοιχες τῆς περυσινῆς περιόδου, καθὼς τὸ μερίδιο τοῦ Τhomas Cook ἔχει ἤδη ἀποῤῥοφηθῆ ἀπὸ τοὺς μεγάλους παῖκτες τῆς ἀγορᾶς.

Ταὐτοχρόνως αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς θέσεων στὶς ἀεροπορικὲς γραμμὲς ποὺ συνδέουν ἀπ’ εὐθείας τὴν Ὀλλανδία μὲ εἴκοσι ἑλληνικοὺς προορισμούς, καθὼς ἐντάσσονται ἐπὶ πλέον νέα δρομολόγια.
Ἡ Κρήτη παραμένει ὁ πρῶτος ἀγαπημένος προορισμός τους καὶ ἀκολούθει ἡ Κῶς.
Γιὰ πρώτη φόρα ἡ Ζακυνθος ἐπέρασε στὶς προτιμήσεις τὴν Ῥόδο καὶ τὴν Κερκυρα. Ἀκολουθοῦν ἡ Σάμος, ἡ Λέσβος, ἡ Κεφαλονιά, ἡ Κάρπαθος καὶ ἡ Χαλκιδικη.

Ἂς σημειωθῇ τέλος ὅτι ὀλλανδικὴ ἀγορὰ εἶναι ἡ πέμπτη σὲ σειρὰ μετὰ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὴν Γερμανία, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γαλλια σὲ ἀφίξεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα!

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply