Ὥρα νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὸν …Τοῦρκο!!!

Μανδραβέλης ΕΡΤ ἐχθές: « ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ μάθῃ νὰ ζῇ μὲ τὸν Τοῦρκο. Πρέπει νὰ συνειδητοποιηθῇ ὅτι πρέπει νὰ μποῦμε σὲ συζήτηση μαζὺ μὲ τὴν Τουρκία ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων ποὺ ἐκείνη ζητᾶ νὰ ἐπαναδιαπραγματευθοῦν…»

Εἶχαν δίκαιον λοιπὸν οἱ «ἀριστερολυρικοὶ» ὅταν στιχουργοῦσαν «Προσοχὴ στὸν Μανδραβέλη, ἤτανε παλιὰ τραβέλι»…

Ὁ πολιτικὰ μεσαιοχωρίτης καὶ νεοφιλελεύθερος, ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει, ἀρθρογράφος τῆς «Καθημερινῆς] ποὺ ὅπως λέγεται ἦταν, εἶναι (!!!) σύμβουλος τοῦ Κούλη ἔδωσε ἐχθὲς τὸ στίγμα τοῦ τί συμβουλεύει τὸν
Πρωθυπουργὸ ἤ μήπως ὁ Χάνιμπαλ Λέκτερ στό βλέμμα Πάσχος πάσχοντας ἀπὸ κρίση ἀληθείας ἀπεκάλυψε τὰ ἀπόρρητα τῆς προδοσίας;

Λάλλας Παναγιώτης 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply