Λίγο Kalergi, λίγο «κλιματικὴ ἀλλαγὴ» καὶ …ἕτοιμο τὸ σενάριον!!!

«Ἀνακάτεμα τῆς τράπουλας» πραγματοποιεῖται στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός.

Ὁ κόσμος πρέπει νὰ προετοιμασθῇ γιὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους ποὺ ἐγκαταλείπουν τὶς ἑστίες τοὺς λόγῳ ἐπιπτώσεων τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, προειδοποίησε πρὶν δέκα ἡμέρες ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς πρόσφυγες.

πηγὴ

Μία εἴδησις ποὺ ἐπέρασε στὰ «ψιλὰ» ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ «ἔγκυρα» ἑλληνικὰ μέσα ἐνημερώσεως.
Μιλῶντας ὅμως στὸ Ῥόιτερ ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ ὁ Ὕπατος ἁρμοστὴς Φιλίππο Γκράντι, μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

«Πιθανοὶ λόγοι αὐτῶν τῶν μετακινήσεων μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ πυρκαϊές, ὅπως αὐτὲς στὴν Αὐστραλία, ἡ αὔξησις τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, ποὺ ἐπηρεάζει νησιὰ μὲ χαμηλὸ ὑψόμετρο, ἡ καταστροφὴ τῆς σοδειᾶς καὶ τοῦ ζωϊκοῦ κεφαλαίου στὴν ὑποσακχάριο Ἀφρικὴ καὶ οἱ πλημμύρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο, περιλαμβανομένων τμημάτων τοῦ ἀνεπτυγμένου κόσμου.»

Μάλιστα… Ὅπόταν παίρνουμε λίγο Coudenhove Kalergi ἀνακατεύουμε στὸ μπλέντερ μὲ λίγο Παγκόσμιο Σύμφωνο τοῦ Μαρόκου καὶ ἔχουμε ἕνα «εὔπεπτο» μεῖγμα ” Climate Refugees”.

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi 

Ἄντε στὴν ὑγειά μας.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply