Γερμανία ἤ Τουρκία μᾶς ἀπειλεῖ περισσότερο;

Ἔχω γράψη, πολλὲς φορές, ὅτι περισσότερο φοβᾶμαι τὴν Γερμανία παρὰ τὴν Τουρκία.
Ποιά εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη μεταξύ κρατῶν καί …«πράσινα ἄλογα»;

Στὴν Γερμανία οὐδόλως ἀρέσει τὸ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἔλθη τόσο κοντὰ μὲ τὶς ΗΠΑ., τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὴν ἔχουν «δέση» γιὰ τὰ καλὰ σὰν «μοντέρνα ἀποικία» τους. Ἐὰν μάλιστα συνυπολογίσουμε πὼς μεταξύ τους αὐτοὶ ἔχουν διαφορετικὰ ἐνεργειακὰ σχέδια, ἀντίθετα τὰ μὲν μὲ τὰ δέ, ἐφ’ ὅσον τὰ γερμανικὰ σχέδια εἶναι καὶ πιὸ κοντὰ μὲ τὰ σχέδια τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Τουρκίας, παρὰ μὲ ἐκεῖνα τῶν ΗΠΑ, τότε εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα τὶς προθέσεις τους.

Μερικὰ πράγματα ὅπως οἱ συμμαχίες στὶς διεθνεῖς σχέσεις οὐδέποτε ἀλλάζουν, ὅπως οἱ διαχρονικῶς, γιὰ παράδειγμα, οἱ  στενὲς σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ πολὺ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα ποὺ ἔχει ἡ Γερμανία στὴν Τουρκία, ὅπου καὶ οἱ «δουλειὲς» γενικῶς πηγαίνουν πολὺ καλά…

Στέφανος Θεοφανάκης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply