Ἰδεοληψίες, εὐτελισμοὶ καὶ (μυστικὰ) παίγνια εἰς βάρος ἐθνικῶν συμφερόντων

Δὲν εἶναι μόνο ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κράτος καὶ οἱ ἐπίσημοι φορεῖς του ποὺ διαχρονικῶς ἀργοποροῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα…
Εἶναι καὶ «μπλοκαρισμένο» ἀπὸ τὶς ἐπικρατοῦσες στὴν χώρα «ἰδεολογίες», ἀριστερὲς καὶ δεξιές, στὶς χρεωκοπημένες «ἰδέες» τους, ποὺ πλέον βρωμοκοποῦν καί, ἐνίοτε, ἐπιφέρουν ἐθνικὲς ἧττες. Ὅπως στὸ θέμα τῆς «Μακεδονίας».

Συνέχεια

Ὑπὲρ τῶν ξένων καὶ μόνον συμφερόντων «ἐργάζεται» ἡ βουλὴ

Παρῃτήθη ἐχθὲς τὸ πρωὶ ὁ Καμμένος καὶ πλέον ἡ κυβέρνησις πρέπει νὰ ζητήσῃ ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴν βουλὴ γιὰ τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία, ἐφ΄ ὅσον βεβαίως πρὶν θὰ ἔχη διασφαλίση τὴν Δεδηλωμένη (λαμβάνοντας, ἐπὶ τῆς οὐσίας, νέα ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως).

Συνέχεια

Δρυὸς πεσούσης…

πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται…
Ἔτσι καὶ οἱ Ὁλλανδοί!!

Οἱ Ὀλλανδοι πηγαίνουν γιὰ «ψώνια» στὴν …παράλια! Συνέχεια

Θὰ μποροῦσε νὰ ἔλθῃ ἡ …«ἀνάπτυξις» ἀλλὰ ἔχασε τὸν δρόμο της

Δὲν πέρασαν παρὰ μόνον δύο 24ωρα καὶ ἀπεδείχθη πόσο δίκιο εἶχε ὁ ΚΥΡ στὸ πρωτοχρονιάτικο σκίτσο του!

Ἡ ἐπαλήθευσις ἔρχεται μέσα ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν εἰδήσεων. Συνέχεια

Ἱπτάμενες …λύσεις γιὰ τὶς μεγαλουπόλεις μας

Τὰ «ἱπτάμενα ταξὶ» καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν μποτιλιαρισμάτων ἀποτελοῦν τὸ ὅραμα γιὰ τὸ μέλλον τῶν μετακινήσεων στὶς πόλεις.

Στὴν ἀνάπτυξη τῶν καταλλήλων τεχνολογιῶν ἐπικεντρώνεται πλέον ἡ προσοχὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μερικῶν ἀπὸ τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν τοῦ κόσμου.
Μία τέτοια ἑταιρεία εἶναι ἡ γνωστὴς ἀμερικανικὴ Uber, ἡ ὁποία ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἀμερικανικὴ διαστημικὴ ὑπηρεσία, τὴ NASA, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν ἀπὸ κοινοῦ τεχνολογίες γιὰ τὴν ἐναέρια μεταφορὰ ἐπιβατῶν καὶ ἐμπορευμάτων μέσα στὶς πόλεις. Συνέχεια

Γελοιοποίησις καὶ μπάχαλο

Τί μπάχαλο Θεέ μου αὐτὴ ἡ χώρα….

Μία ἁπλὴ ὑπόθεσις λαθρεμπορίας χρυσοῦ δὲν μποροῦν νὰ διεκπαιρεώσουν σωστὰ καὶ μετὰ θέλουν νὰ λύσουν καὶ τὰ τεράστια προβλήματά της;

Θεοφανάκης Στέφανος