Βολικὸς ὅρος οἱ «παράπλευρες ἀπώλειες»…

«Παράπλευρες ἀπώλειες» ἀθώων πολιτῶν…

Οἱ πόλεμοι εἶναι γεγονός, ἀλλὰ συχνὰ μὲ διαφορετικὲς μορφές.
Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ὅρος «παράπλευρες ἀπώλειες» εἶναι ὅρος στρατιωτικός.

Ἐπίσης ὅροι ὅπως «ἀναγκαστικὴ προσφυγὴ στὰ ὄπλα ἢ χρήσις ἰσχύος» γιὰ νὰ ἐπέλθῃ «ὁμαλότης» καὶ «εἰρήνευσις» σὲ μία «ἀποσταθεροποιημένη» περιοχή.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ παρατηροῦμε σχεδὸν πάντα εἶναι πὼς τοὐλάχιστον τὸ 90% τῶν θυμάτων τους εἶναι ἄμαχοι καὶ ὄχι στρατιῶτες.
Κι ἔτσι ἑπτὰ ἀκόμη ἄτομα ἐφονεύθησαν ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὑποστάτηγο Κασὲμ Σουλεϊμανί, κατὰ τὸν πρόσφατο βομβαρδισμὸ στὸ Ἰράκ. «Παράπλευρες ἀπώλειες» ἦσαν κι αὐτοί…
Καὶ οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς ἀντεκδικήσεως τοῦ Ἰρᾶν σὲ ἀμερικανικὲς βάσεις.

Ὅταν τὴν ἰδίαν στιγμὴ συνετριβη ἕνα Boeing 737 τῶν Οὐκρανικῶν Ἀερογραμμῶν (Ukraine International Airlines) μὲ 176 ἐπιβαίνοντες στὴν Τεχερανη τοῦ Ἰρᾶν, φέρνοντας στὴν μνήμη μία ἀνάλογο περίπτωση, ὅταν τὸν Ἰούλιο τοῦ 2014 ἕνα Boeing 777 τῶν Μαλαισιανῶν Ἀερογραμμῶν συνετρίβη στὴν Οὐκρανία, παρασύροντας στὸν θάνατο τοὺς 295 ἐπιβαίνοντες, ἀνάμεσά τους καὶ 196 Ὀλλανδους, ἀθώους πολίτες.
«Παράπλευρες ἀπώλειες» κι αὐτοί.

Ἕνας ὅρος ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς εὐφημισμὸς γιὰ τὸν θάνατο καὶ τὸν τραυματισμὸ ἀμάχων, μὲ σκοπὸ νὰ κουκουλώσῃ καὶ νὰ καλύψῃ καὶ νὰ ἀποκρύψῃ τὴν φρίκη καὶ τὸν ἀποτροπιασμὸ ποὺ προκαλεῖ ἡ σύγκρουσις συμφερόντων καὶ ἡ προσπάθεια νὰ ἀποφύγουν ἀνεπιθύμητη πολεμικὴ σύγκρουση.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply